Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun 

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1

Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

 

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningskontoret

Upphandlingsenheten

281 80 Hässleholm

 

 

 

Upphandlingschef

Rikard Muth

Telefon: 0451-26 80 87 

Skicka meddelande till 

Konkurrensutsatt verksamhet

  • Ingen giltig användare vald.

Konkurrensutsättning är när en kommun prövar om ett privat företag, en förening eller ett kooperativ helt eller delvis kan driva kommunalt finansierad verksamhet.

Detta istället för att kommunen driver verksamheten i egen regi. Syftet med konkurrensprövning är att bredda antalet utförare.


Konkurrensprövning enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Det är den vanligaste metoden som i korthet innebär att kommunen ber andra aktörer lägga anbud på att driva en viss verksamhet som kommunen tidigare skött. Hur sådana upphandlingar går till regleras närmare av lagen om offentlig upphandling (LOU). Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet ska bidra till en mer kvalitetsmedveten och rättssäker offentlig upphandling.

 

Hässleholms kommun använder sig idag inte av någon utmaningsrätt. Under mer information finns en länk som förklarar vad detta är.

Sidan uppdaterades 2018-11-29 av Kerstin Andersson

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun