Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljökontoret

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 31

Fax: 0451-417 63

 

Postadress

Hässleholms kommun, miljökontoret

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Regler vid tobaksförsäljning

 • Ingen giltig användare vald.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har tillsyn över de ställen som säljer tobak i Hässleholms kommun. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens uppgift är att kontrollera så att försäljningsställena följer de regler som finns vid försäljning av tobak. Innan försäljning av tobak påbörjas måste den anmälas till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Regler vid tobaksförsäljning

Några av de viktigaste reglerna du måste känna till när du börjar sälja tobaksvaror listas nedan. Fullständiga regler hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

 • Försäljningen måste anmälas till miljö- och stadsbyggnadskontoretPDF (pdf, 239.4 kB) innan den påbörjas.
 • Alla som bedriver försäljning av tobak ska utöva särskild kontroll över försäljningen, det vill säga ha ett egenkontrollprogramPDF (pdf, 241.9 kB).
 • Man får aldrig sälja tobak till någon som inte fyllt 18 år. Fråga efter legitimation.
 • Man får inte sälja tobak om man misstänker att varan ska lämnas över till någon som inte fyllt 18 år, så kallad langning.
 • Näringsidkare har ansvar för att personalen får det stöd och den information som krävs för att kunna följa tobakslagens bestämmelser. 
 • Man får inte ha påträngande, uppsökande eller uppmanande reklam och marknadsföring på sitt försäljningsställe.
 • Man får inte ha reklamskyltar på försäljningsställets utsida eller i skyltfönster.

Förändringar i tobakslagen

Den 20 maj 2016 började förändringar i tobakslagen att gälla. Några exempel:

 

 • Det ska finnas hälsovarningar på svenska på alla typer av tobaksvaror. Läs Folkhälsomyndigheten föreskrifter HSLF – FS 2016:46.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Till exempel ska rökfria tobaksvaror märkas på annat sätt än cigaretter och rulltobak.
 • Tobaksförpackningar får inte likna ett livsmedel eller på något sätt antyda att just den produkten är mindre skadlig än andra.
 • Man får inte sälja cigaretter styckvis eller i förpackningar om mindre än 20 cigaretter.
 • Cigaretter och rulltobak med karaktäristisk smak får inte säljas. Läs Folkhälsomyndighetens föreskrifter HSLF – FS 2016:42.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Det finns en ny produktkategori i tobakslagen, örtprodukter för rökninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. De ska användas via förbränning och får inte innehålla tobak. Förpackningar till örtprodukter för rökning ska ha hälsovarningar.

Läs mer om alla förändringar på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillsyn och avgifter

Cirka en månad efter att verksamheten lämnat in en anmälan om försäljning av tobak kommer miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ut på ett tillsynsbesök. Det första tillsynsbesöket bokas i förväg via ett brev som miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen skickar ut. När man anmäler sin tobaksförsäljning får man betala en avgift på 3 704 kr. I avgiften ingår handläggning och registrering, granskning av egenkontrollprogram samt ett tillsynsbesök.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen genomför sedan årligen oanmälda tillsynsbesök hos de som säljer tobak. För detta betalar varje försäljningsställe en årlig avgift på 2 778 kr från och med året efter anmälan. Avgiften betalas i förskott och faktura skickas ut i början på året.

Ibland behöver miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen följa upp brister i din verksamhet med extra kontroller, förelägganden eller förbud. Dessa extra åtgärder ingår inte i den årliga avgiften utan du får då betala 926 kr/timme för de extra timmar som vi lägger ner.

Sidan uppdaterades 2019-01-29 av Linn Bendahl

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun