Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljökontoret

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 31

Fax: 0451-417 63

 

Postadress

Hässleholms kommun, miljökontoret

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Tobak

  • Ingen giltig användare vald.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har tillsyn över de ställen som säljer tobak i Hässleholms kommun samt över rökfria miljöer som till exempel skolgårdar. 

Hässleholms kommun arbetar för minskat bruk av tobak, främst bland ungdomar. Det övergripande målet för den svenska tobakspolitiken är att motverka tobaksbrukets medicinska skadeverkningar. Genom lagstiftning, information och stöd till ett allsidigt tobakspreventivt arbete vill staten förebygga tobaksdebuten bland barn och ungdom, uppmuntra till tobaksavvänjning och skydda mot skadeverkningar av passiv rökning.

 

Under 2000-talet minskade rökningen bland unga, men de senaste åren har den ökat igen. Av årliga enkätundersökningar framgår att många unga köper sin tobak själva, trots 18-årsgränsen. Det framgår även att det röks på skolgårdar trots förbud.

Sidan uppdaterades 2019-01-04 av Linn Bendahl

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun