Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Regler vid tobaksförsäljning

  • Ingen giltig användare vald.

Den 1 juli 2019 trädde en ny tobakslagstiftning i kraft. Lagen innebär att alla som säljer tobak måste ansöka om tillstånd hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Här nedan hittar du information om vad lagändringen innebär.

Ny tobakslag


Ny lag gällande tobaksförsäljning på Riksdagens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övriga regler vid försäljning

  • Alla som bedriver försäljning av tobak ska utöva särskild kontroll över försäljningen, det vill säga ha ett egenkontrollprogram.PDF (pdf, 411.4 kB)
  • Man får aldrig sälja tobak till någon som inte fyllt 18 år. Fråga efter legitimation.
  • Man får inte sälja tobak om man misstänker att varan ska lämnas över till någon som inte fyllt 18 år, så kallad langning.
  • Näringsidkare har ansvar för att personalen får det stöd och den information som krävs för att kunna följa tobakslagens bestämmelser.
  • Man får inte ha påträngande, uppsökande eller uppmanande reklam och marknadsföring på sitt försäljningsställe.
  • Man får inte ha reklamskyltar på försäljningsställets utsida eller i skyltfönster.


Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen genomför sedan årligen oanmälda tillsynsbesök hos er som säljer tobak.

Vanliga frågor

Ett av riksdagens mål för folkhälsan är minskat tobaksbruk. Det innebär en minskad användning av tobak hos befolkningen och att ungdomar inte ska lockas att börja använda tobak. Detta tillsammans med en önskan om en minskad illegal försäljning av tobak ligger bakom ändringen av lagen. Tobakslagen ger även personer som inte röker rätt till rökfria miljöer.

När du ansöker om tillstånd för att sälja tobak behöver du fylla i en ansökningsblankettPDF (pdf, 146.2 kB). Ansökningarna kommer att handläggas först efter att lagen börjat gälla den 1 juli. Det är viktigt att alla uppgifter fylls i korrekt och att alla handlingar som ska bifogas ansökan finns med. När du ansöker om tillstånd för tobaksförsäljning ska det exempelvis bifogas ett egenkontrollprogram och en finansieringsplanPDF (pdf, 81.4 kB).


För att kommunen ska kunna godkänna din ansökan krävs det att du uppfyller lagens krav. Det innebär, bland annat:


  • Att du inte har skulder hos Kronofogden
  • Att du inte har anmärkningar hos Skatteverket
  • Att du inte förekommer i polisens belastningsregister för allvarlig brottslighet.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tar ut en avgift när du ansöker om tillstånd. Avgiften ska täcka kostnaden för handläggning av ansökan. Kommunfullmäktige i Hässleholms kommun kommer ta beslut om taxa i juni. Avgiften för ansökan föreslås att vara 7 408 kronor. Vid komplicerade ansökningar kan miljö- och stadsbyggnadsnämnden debitera ytterligare för den tid som inte täcks av kostnaden för ansökan.


Utöver kostnaden för själva tillståndet tillkommer därefter en årlig tillsynsavgift.


Ibland behöver miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen följa upp brister i din verksamhet med extra kontroller, förelägganden eller förbud. Dessa extra åtgärder ingår inte i den årliga avgiften utan du får då betala 926 kr/timme för de extra timmar som vi lägger ner.


Taxa för Hässleholms kommuns tillsyn enligt tobakslagenPDF (pdf, 189.5 kB)


Sidan uppdaterades 2019-12-04