Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

E-cigaretter och påfyllningsbehållare

  • Ingen giltig användare vald.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har tillsyn över de ställen som säljer e‑cigaretter och påfyllningsbehållare i kommunen. För att få sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste du som försäljare göra en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Ett egenkontrollprogram ska också tas fram och skickas in tillsammans med anmälan.

Regler vid försäljning

Den 1 juli 2017 trädde lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt tillhörande förordninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i kraft. Nedan hittar du några av de viktigaste reglerna som du som försäljare måste känna till.
Egenkontrollprogrammet ska innehålla information om din verksamhets rutiner kring försäljningen, finnas tillgängligt för personal på försäljningsstället och kunna uppvisas vid tillsyn.


Andra regler att känna till

  • Det ska finnas synbar och tydlig skyltning om förbud mot att sälja eller lämna ut produkterna till de som är under 18 år.
  • Påfyllningsbehållare med nikotin får inte överstiga 10 milliliter.
  • Engångscigaretter eller engångspatroner med nikotin får inte innehålla mer än 2 milliliter.
  • Vätskan får inte innehålla mer nikotin än 20 milligram per milliliter.
  • E-cigaretter och påfyllningsbehållare får endast säljas om de är märkta med hälsovarning, informationsblad och innehållsdeklaration.
  • E-cigaretter och påfyllningsbehållare får endast säljas om de uppfyller kraven på innehåll, utformning samt produktpresentation.

Tillsyn och avgifter

För anmälan om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare tar miljö- och stadsbyggnadsnämnden ut en avgift om 3 706 kr. Efter inkommen anmälan kommer miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att besöka din verksamhet. Tillsynsbesöket ingår i avgiften liksom granskningen av ert egenkontrollprogram.


Från och med året efter din anmälan betalar du en årlig tillsynsavgift på 2 778 kr.


Ibland behöver miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen följa upp brister i din verksamhet med extra kontroller, förelägganden eller förbud. Dessa extra åtgärder ingår inte i den årliga avgiften utan du får då betala 926 kr/timme för de extra timmar som vi lägger ner.

Sidan uppdaterades 2019-09-09