Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Tillväxtavdelningen

Stadshuset, Nytorget 1

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00

Tillväxtchef

Stefan Larsson

Telefon: 0451-26 72 25

Näringslivsutvecklare

Andreas Roxhag

Telefon: 0451-26 65 28

Skicka meddelande till

Styrstandard

Styr- och övervakningssystem för fastighetsdrift

 

Hässleholms kommun har tagit fram en styrstandard för hur värme, ventilation och kyla skall styras och utföras i kommunens byggnader.

I samband med entreprenadarbete används standarden så att styrarbeten utförs på ett enhetligt sätt i byggnaderna.

Standarden går att hämta i pdf-format härPDF (pdf, 907.8 kB).

 

Sidan uppdaterades 2018-09-25 av Annika Johansson

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun