Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Box 254

281 23 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00Miljökontoret

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 31

Skicka meddelande till:

Skola och utbildning

Utbildning inom skolväsendet anordnas av kommuner, landsting och staten. Utöver dessa offentliga huvudmän får även enskilda aktörer godkännas som huvudmän för utbildning och driva fristående skolor, förskolor och fritidshem. Offentliga och fristående skolor utgör tillsammans skolväsendet för barn och ungdomar.

Enskilda aktörer får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Det är Skolinspektionen respektive kommunen som godkänner enskilda verksamheter.


Fristående skolor tar som regel emot elever på samma villkor oberoende av elevens hemkommun. Utbildningen finansieras genom kommunala bidrag från elevens hemkommun. Skollagen (2010:800) och skolformsförordningarna, gäller i så stor utsträckning som möjligt på samma sätt för fristående skolor som för offentliga skolor.

​Anmälan och tillsyn enligt miljöbalken

Det krävs en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen för att starta en ny skolverksamhet. Verksamheten är anmälningspliktigt enligt 38 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Även ändring eller tillbyggnad av en skola ska anmälas i förväg.


Anmälningsplikten gäller för grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, fristående skola, resurscenter, förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet och förskoleklass.


Läs gärna miljönämndens vägledningPDF (pdf, 312.8 kB) som beskriver hur både ute- och innemiljön bör vara utformad. Man behöver ta hänsyn till trafikbullernivåer, markföroreningar, ventilation, radonrisk, städbarhet, inomhustemperatur, dricksvattenkvalitet och mycket mer. Enligt miljöbalken ska alltid bästa möjliga plats väljas när man ska lokalisera en skola eller förskola.

Köket

Man ska även kontakta miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen för att registrera skolans livsmedelslokal, eller om befintlig livsmedelslokal ska ändras.

Sidan uppdaterades 2019-01-08 av Helén Clargården

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun