Socialförvaltningen

Postadress:

Box 174

281 22 Hässleholm

Besöksadress:

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 31 Hässleholm

Telefon växel:

0451-26 70 00

Telefon socialförvaltningens reception:

0451-26 87 22 eller 0451-26 87 00

Verksamhetsområde Vuxna

Verksamhetschef

Gunnel Nordin

Telefon: 0451-26 88 83


Besöksadress:

Löjtnant Granlundsväg 8länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 52 Hässleholm


Tillståndsinspektörer

Mari Lilja White

Telefon: 0451-26 70 99

Emma Noble

Telefon: 0451-26 87 07

Skicka ett meddelande till:

Folkölsförsäljning

  • Ingen giltig användare vald.

Du som säljer folköl måste anmäla detta till den kommunen där försäljningsstället ligger.

Anmälan ska göras innan försäljningen påbörjas. Du måste även anmäla om du slutar att sälja.


För att få sälja folköl krävs att verksamheten stadigvarande säljer livsmedel och är registrerad som en godkänt anläggning för hantering av livsmedel. Vidare fordras att säljaren utövar egen kontroll över försäljningen enligt ett särskilt program som ska finnas tillgängligt på stället samt svarar för att personal har erforderliga kunskaper för folkölsförsäljning. Folköl får inte säljas till personer under 18 år.

Gränsen för tillstånd går mellan folköl och starköl. Folköl är en öl med en alkoholstyrka som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent.

Starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker kräver tillstånd.

Tillsyn

Tillsynsenheten gör årligen tillsynsbesök på de ställen som säljer folköl.

Syftet med besöket är att informera om de regler som gäller vid försäljning, kontrollera att reglerna följs samt stödja butiksägare att klara de krav som ställs i lagen.

Sidan uppdaterades 2019-06-17 av Göran Rignell