Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljökontoret

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 31

Fax: 0451-417 63

 

Postadress

Hässleholms kommun, miljökontoret

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Sanering av PCB

PCB är ett miljögift som är förbjudet att använda idag. Trots detta finns det kvar i många byggnader. För att begränsa spridningen finns det krav på inventering och sanering.

Inventering

Byggnader som byggts eller renoverats under åren 1956‑1973 ska inventeras på PCB. Detta gäller dock inte en- och tvåbostadshus. Enligt gällande lagstiftning ansvarar fastighetsägaren för att inventering görs. Resultatet från inventeringen ska skickas in till miljökontoret.

Sanering

Om byggnaden innehåller fog- eller golvmassor med PCB-halt över 500 ppm (mg/kg) ska dessa saneras. Tiden för att sanera industribyggnader gick ut den 30 juni 2016. För övriga byggnader och anläggningar gick tiden för genomförd sanering ut den 30 juni 2014. Saneringen ska i god tid, minst tre veckor innan arbetet påbörjas, anmälas skriftligen till tillsynsmyndigheten.

Du som fastighetsägare ansvarar för att saneringen genomförs på bästa sätt med hänsyn till miljön och människors hälsa. Anlita därför ett saneringsföretag med dokumenterad kunskap och erfarenhet av PCB-sanering och som arbetar enligt branschföreningens (Svenska Fogbranschens Riksförbund, SFR) rekommenderade metod vid sanering.

Allt avfall som uppstår i samband med saneringen ska hanteras som farligt avfall.

Sidan uppdaterades 2018-08-06 av Carina Westerlund

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun