Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljökontoret

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 31

Fax: 0451-417 63

 

Postadress

Hässleholms kommun, miljökontoret

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Hygienlokaler

Verksamheter med lokaler för hygienisk behandling omfattas av miljöbalkens regler och Socialstyrelsens allmänna råd. Kontakta gärna miljökontoret redan när verksamheten planeras. Vi kan ge information om hygien och lokalens inredning. För vissa typer av hygienlokaler krävs en anmälan till miljönämnden innan verksamheten tas i bruk.

Vem behöver anmäla?

 

Följande verksamheter är inte anmälningspliktiga:

  • Rakning med kniv och hyvel, eftersom avsikten med behandlingen inte är att penetrera huden.
  • Diatermi, eftersom risken för blodsmitta* är minimal då hårsäcken bränns bort.
  • Laserbehandling, eftersom det inte kan medföra risk för blodsmitta.
  • Verksamheter där håltagning (till exempel av öron) enbart sker med sterilt smycke som sitter i en engångskassett och där smycket inte kommer i kontakt med händerna. Risken för blodsmitta är i dessa fall minimal.


* Med blodsmitta menas smittämnen som överförs med blod till en annan persons blod, direkt eller via slemhinna. Smittämnet kan ge upphov till infektion hos mottagaren. Exempel är hepatit B- och C-virus samt HIV-virus.


Lokalernas utformning och hygien

Miljökontorets har tagit fram informationsblad där vi beskriver vilka krav som gäller lokalernas inredning, hygien och egenkontroll. Även de verksamheter som inte är anmälningspliktiga bör följa dessa råd.


Avgifter

Miljönämnden tar ut en avgift för att handlägga en anmälan om att driva verksamhet för hygienisk behandling.

För verksamheter med påtaglig hälsorisk som tatuering, piercing och skönhetsbehandling som innebär injektioner är anmälningsavgiften 4 525 kr.

För verksamheter med måttlig risk som fotvård, öronhåltagning och akupunktur är anmälningsavgiften
3 620 kr. Öronhåltagning med sterilt smycke i engångskasett är dock inte anmälningspliktigt.


Anmälningsavgiften för solarieverksamhet är 5 430 kr.

 

För anmälan om bassängbad tas timavgift ut med 905 kr/h.

En årlig tillsynsavgift kan också komma att tas ut utöver avgiften för handläggning av anmälan. Avgiftens storlek framgår av taxebilaga 3PDF (pdf, 76.9 kB), taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken. En timme i taxan motsvarar för närvarande 905 kr.

Behållare för stickande och skärande avfall i en lokal för hygienisk behandling. Fotograf: Ida Andersson

Behållare för stickande och skärande avfall i en lokal för hygienisk behandling. Foto: Ida Andersson

Sidan uppdaterades 2018-05-16 av Carina Westerlund

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun