Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Box 254

281 23 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00Miljökontoret

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 31

Skicka meddelande till:

Förskola

En förskola kan drivas i kommunal eller enskild regi. Om förskolan ska drivas i enskild regi måste den först godkännas av Hässleholms kommun vilket ger rätt till ett bidrag, så kallad barnomsorgspeng. Innan en förskola får startas måste den också anmälas till miljökontoret.

Storleken på barnomsorgspengen baseras på hur mycket en kommunal plats kostar. Man ska söka godkännande om bidrag hos Barn- och utbildningsnämnden som också informerarPDF (pdf, 49.5 kB) om vilka krav som ska uppfyllas för att man ska ha rätt till kommunalt bidrag gällande enskild förskola, barnomsorg eller pedagogisk omsorg.

 

Utöver att besluta om bidraget är också Hässleholms kommun den myndighet som kontrollerar att den enskilda verksamheten uppfyller samma krav som kommunala verksamheter när det gäller god kvalitet och säkerhet.

​Anmälan och tillsyn enligt miljöbalken

Det krävs en anmälan till miljönämnden innan man får starta en ny förskola eftersom det är anmälningspliktigt enligt 38 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälningsplikten gäller oavsett om det är en enskild förskola eller en förskola som ska drivas av kommunen. Även ändring eller tillbyggnad av en förskola ska anmälas i förväg.

 

Läs gärna miljönämndens vägledningPDF (pdf, 312.8 kB) som beskriver hur både ute- och innemiljön på en förskola bör vara utformad. Man behöver ta hänsyn till trafikbullernivåer, markföroreningar, ventilation, radon, städbarhet, inomhustemperatur, dricksvattenkvalitet med mera.

Utevistelse

Enligt miljöbalken ska alltid bästa möjliga plats väljas när man ska lokalisera en skola eller förskola. Jämfört med skolor för större barn är utevistelsen en ännu viktigare del av en förskolas verksamhet. Barnen behöver mycket yta för att leka och röra sig på. Dessutom minskar risken för smittspridning mellan barn i en grupp när de är mycket utomhus. Enligt miljönämndens vägledning bör det finnas 40 kvadratmeter utomhusyta per barn på förskolorna i Hässleholms kommun.

Köket

Man ska även kontakta miljönämnden för att registrera förskolans livsmedelslokal, eller om befintlig livsmedelslokal ska ändras.

Sidan uppdaterades 2018-05-18 av Carina Westerlund

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun