Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Tillväxtavdelningen

Stadshuset, Nytorget 1

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00

Tillväxtchef

Stefan Larsson

Telefon: 0451-26 72 25

Destinationsutvecklare

Anna Nordstrand

Telefon: 0451-26 73 06

Skicka meddelande till

Folköl

Du som vill sälja eller servera folköl måste meddela detta till kommunen innan försäljning eller servering påbörjas. Du måste även anmäla till kommunen om du slutar sälja eller servera folköl.


För att få sälja folköl, krävs att butiken har ett varierat utbud av matvaror. För att få servera folköl, krävs, att det samtidigt serveras mat.


Vidare krävs att försäljningsstället ska vara registrerad som livsmedelsanläggning i den kommun, som verksamheten bedrivs i.


Det fordras också att säljaren utövar egenkontroll över försäljningen enligt ett särskilt program som ska finnas tillgängligt på stället samt svarar för att personal har tillräckliga kunskaper om folkölsförsäljning. Folköl får inte säljas till personer under 18 år.


Gränsen för anmälan går mellan folköl och starköl. Folköl är en öl med en alkoholstyrka som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent. Starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker kräver en annan typ av tillstånd.


Kommunen är skyldig att bedriva tillsyn av folkölsförsäljningen. För detta debiteras en årlig tillsynsavgift. Den är för närvarande 1000 kr per år (taxa 2015-07-13).


Blankett för anmälan om folkölsförsäljning finns här nedan. Till anmälan ska bifogas:

 

  • Kopia på kommunens registrering av aktuell livsmedelsanläggning.
  • Kopia på försäljningsställets egenkontrollprogram.Mer information om folkölsförsäljning hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.


Sidan uppdaterades 2016-06-27 av Göran Rignell

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun