Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljökontoret

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 31

Fax: 0451-417 63


Postadress

Hässleholms kommun, miljökontoret

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Djurhållning och lantbruk

  • Ingen giltig användare vald.

Länsstyrelsen tog över kommunernas ansvar för djurskyddstillsynen den 1 januari 2009. Kommunerna fortsätter att ansvara för miljö- och hälsoskyddstillsynen.

Betande vita kor. Till Djurhållning och lantbruk

Foto: Helen Malmqvist

Kommunerna kontrollerar miljöskyddet på lantbruken och ansvarar även för tillsynen när det gäller störningar från djur, exempelvis i form av ljud och lukt. För att hålla djur som inte är sällskapsdjur inom detaljplanelagt område krävs tillstånd från miljökontoret. När det gäller tillstånd enligt djurskydds-lagstiftningen för att bedriva näringsverksamheter med djur, till exempel hunddagis eller zoobutik vänder du dig till länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Miljötillsyn

Miljökontoret genomför miljötillsyn av lantbruken. De större lantbruken med djurhållning (B- och C-anläggningar) besöks varje eller vartannat år. Vid tillsynsbesöken inspekteras bland annat kylanläggning, gödselvårdsanläggning och gödselhantering, bekämpningsmedelshantering, bränsle- och oljelagring samt avfallshantering.


Djurskyddstillsyn

Länsstyrelsen har hand om djurskyddsfrågor. Vänd dig till djurskydd- och veterinärenheten på Länsstyrelsenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kontor i Kristianstad för information om regler för djurskydd, om du ska söka tillstånd för djurhållning eller om du vill anmäla att djur vanvårdas.

 

Sidan uppdaterades 2018-03-27 av Carina Westerlund

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube