Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljökontoret

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 31

Fax: 0451-417 63

 

Postadress

Hässleholms kommun, miljökontoret

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Djurhållning och lantbruk

  • Ingen giltig användare vald.

Länsstyrelsen tog över kommunernas ansvar för djurskyddstillsynen den 1 januari 2009. Kommunerna fortsätter att ansvara för miljö- och hälsoskyddstillsynen.

Betande vita kor. Till Djurhållning och lantbruk

Foto: Helen Malmqvist

Kommunerna kontrollerar miljöskyddet på lantbruken och ansvarar även för tillsynen när det gäller störningar från djur, exempelvis i form av ljud och lukt. För att hålla djur som inte är sällskapsdjur inom detaljplanelagt område krävs tillstånd från miljökontoret. När det gäller tillstånd enligt djurskydds-lagstiftningen för att bedriva näringsverksamheter med djur, till exempel hunddagis eller zoobutik vänder du dig till Länsstyrelsen.länk till annan webbplats


Miljötillsyn

Miljökontoret genomför miljötillsyn av lantbruken. De större lantbruken med djurhållning (B- och C-anläggningar) besöks varje eller vartannat år. Vid tillsynsbesöken inspekteras bland annat kylanläggning, gödselvårdsanläggning och gödselhantering, bekämpningsmedelshantering, bränsle- och oljelagring samt avfallshantering.


Djurskyddstillsyn

Länsstyrelsen har hand om djurskyddsfrågor. Vänd dig till djurskydds- och veterinärenheten på Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för information om regler för djurskydd, om du ska söka tillstånd för djurhållning eller om du vill anmäla att djur vanvårdas.

 

Sidan uppdaterades 2018-12-18 av Helén Clargården

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun