Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljökontoret

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 31

Fax: 0451-417 63

 

Postadress

Hässleholms kommun, miljökontoret

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Cisterner

 • Ingen giltig användare vald.

Du som äger en cistern med diesel, eldningsolja eller spillolja är ansvarig för att installation, lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt.


Installera en ny cistern

I de flesta fall ska information lämnas till miljökontoret innan en cistern ska installeras. Avgiften för handläggning av inkommen information är enligt fastställd taxa 1 810 kr under 2018.


Följande cisterner har informationsplikt innan installation:

 • Cistern utomhus i mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1 kubikmeter.
 • Cistern utomhus ovan mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer 1-10 kubikmeter.
 • Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde. Detta gäller oavsett om cisternen är placerad inomhus eller utomhus.


Miljökontoret ska informeras i god tid innan installationen.


När behövs tillstånd från räddningstjänsten?

Tillstånd kan behövas för hantering av brandfarliga och explosiva varor, läs mer på räddningstjänstens sida om brandfarlig och explosiv vara.


Bygglov för cistern

Även bygglov kan krävas för installation av en cistern. Kontakta stadsbyggnadskontoret för mer information.


Kontroll

Vid alla typer av kontroller av cisterner ska ett ackrediterat företaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster användas.


Installationskontroll

Innan du börja använda din cistern ska en installationskontroll utföras. Följande cisterner och rörledningar ska genomgå installationskontroll:

 • Cistern utomhus i mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1m³.

Om du avser att installera annan cistern bör du kontakta räddningstjänsten för information om vad som gäller vid installation.


Återkommande kontroll

Återkommande kontroll ska ske av:

 • Cistern utomhus i mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1 kubikmeter.
 • Cistern utomhus ovan mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer 1‑10 kubikmeter.
 • Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde. Detta gäller oavsett om cisternen är placerad inomhus eller utomhus.

 

Hur ofta kontrollen av cisterner ska ske varierar mellan 3 och 12 år. Ta hjälp av din installatör för hur ofta återkommande kontroll ska ske. Intervallet är bland annat beroende av cisternens rostskydd, om cisternen finns inom vattenskyddsområde och om cisternen är nedgrävd eller ligger ovan mark.

 

Efter kontroll av cisternen skriver den som har utfört kontrollen en rapport. Den ska förvaras av den som använder cisternen. En kopia ska skickas in till miljökontoret.


Revisionskontroll

En revisionskontroll ska utföras om cisternen kan ha tagit skada, om driftförhållandena är väsentligt ändrade eller om cisternen undergått omfattande reparationer.


Läckage

Om du upptäcker att olja läckt ut i marken eller i en byggnad ska du snarast meddela detta till miljökontoret. Om marken måste saneras ska du göra en skriftlig anmälan innan du påbörjar saneringen.


Miljösanktionsavgift

En miljösanktionsavgift kan tas ut om du inte följer de föreskrifter som gäller för cisterner. Miljösanktionsavgift tas ut för följande överträdelser:

 • Att inte utföra installationskontroll eller revisionskontroll kostar 3 000 kronor.
 • Att inte utföra återkommande kontroll kostar 2 000 kronor.
 • Att inte informera om installation av en cistern kostar 1 000 kronor.

Ta cistern ur bruk

Innan du tar en cistern ur bruk ska du anmäla det till miljökontoret. Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Cisternen bör även tas bort för att kontrollera om marken under cisternen är förorenad. Om cisternen är markförlagd och svåråtkomlig, fyll den med sand för att undvika framtida sättningsskador.

 

Det är mycket viktigt att du tar bort påfyllnadsrör och avluftningsledning så att cisternen inte fylls på igen av misstag. Omhänderta oljerester och mätare som innehåller kvicksilver som farligt avfall. Gräv bort förorenad jord i anslutning till cisternen och påfyllnadsröret och lämna som farligt avfall. Om marken är förorenad är ni skyldig att anmäla detta till miljökontoret.

 

Sidan uppdaterades 2018-09-14 av Carina Westerlund

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun