Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

 

Postadress

Hässleholms kommun

Stadsbyggnadskontoret
281 80 Hässleholm


Skicka meddelande till:

Stadsbyggnadskontoret

Bygglov

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

I de frågor som gäller våra byggnader sker alltid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Detta är byggnadsnämndens uppgift och det sker bland annat i prövningen av bygglov.

Information om bygglov

Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan.


Under Bygga, bo och Miljö finner du mer information och ansökningshandlingar. Du kan i dagsläget ansöka om bygglov skriftligt med hjälp av blanketter.

 

E-tjänsten MittBygge har tagits ur drift på grund av byte av e-tjänst. Den nya e-tjänsten väntas vara tillgänglig i början av nästa år.

 

Du som redan har ett registrerat ärende i MittBygge kan ladda hem dina filer innan den 31 december 2018.

Du kan komplettera ditt befintliga ärende samt göra nya ansökningar/anmälningar via byggnadsnamnden@hassleholm.se.


Boverket information - Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov?PDF (pdf, 1.1 MB)


Samlad information - Ansökan om bygglov


Sidan uppdaterades 2019-03-18 av Carina Jönsson Lindholm

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun