Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Tillväxtavdelningen

Stadshuset, Nytorget 1

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00


Tillväxtchef

Stefan Larsson

Telefon: 0451-26 72 25


Destinationsutvecklare

Anna Nordstrand

Telefon: 0451-26 73 06

Skicka meddelande till

Brandskyddsdokumentation

Enligt Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 5:12 ska en brandskyddsdokumentation upprättas, dock ej för komplementsbyggnader som är högst 15 kvm.

Brandskyddsdokumentationen ska beskriva att byggnadens brandskydd överensstämmer med kraven i kap 5 BBR.

Ur brandskyddsdokumentationen ska det bland annat framgå:


  • Byggnadens och dess komponenters utformning avseende brandskydd och bärförmåga vid brand.
  • Plan för drift och skötsel.
  • Eventuell anpassning med hänsyn till räddningstjänstens förmåga
  • Förutsättningar som kan innebära begränsningar för hur byggnaden används, t.ex. maximalt personantal, brandbelastning etc.


Brandskyddsdokumentation utgör ett viktigt verktyg för samordning av brandskyddsfrågor mellan olika aktörer såsom arkitekt, konstruktör, VVS och el m.fl. Brandskyddsdokumentationen ska finnas framme till det tekniska samrådet, och sedan kontinuerligt kompletteras och förändras i takt med den fortsatta projekteringen. En brandskyddsdokumentation bör normalt upprättas av en brandkonsult eller annan med erforderlig brandteknisk kompetens, och bör alltid kvalitetsgranskas av någon annan person med erforderlig kompetens.


Brandbesiktning

Innan byggnaden får tas i bruk ska en brandbesiktning utföras för att säkerställa att brandskyddsdokumentation följts. Brandskyddsdokumentationen revideras till en relationshandling och ska överensstämma med slutresultatet.

En brandskyddsdokumentation utgör även en viktig stomme i fastighetsägarens och nyttjanderättshavarens plan för kommande tillsyn och underhåll.

Sidan uppdaterades 2018-12-18 av Helén Clargården

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun