Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

LIA - Yrkeshögskolestuderande

Arbetsmarknad & Kompetensutveckling

Stobygatan 5

Hässleholm


Telefon: 0451-26 85 75Yrkeshögskolan Syd

Norra Stationsgatan 9, Vån 2

281 48 Hässleholm


Telefon: 0451-26 85 81


E-post: kansli@yhs.se

LIA - Yrkeshögskolestuderande

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Är du som företagare intresserad av att ta emot någon av våra studerande på LIA?

Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm ger yrkeshögskoleutbild-ningar inom bygg och anläggning, el, automation, energi och elektronik. På våra heltidsutbildningar är studenterna i behov av LIA-platser (LIA = Lärande I Arbete).


Våra heltidsutbildningar är:

  • Automationsingenjör
  • Byggnadsingenjör - inriktning arbetsledare i produktion
  • Elingenjör – elkonstruktion.


Våra studerande är ute på LIA 22-26 veckor beroende på utbildning. De har en LIA-period under sitt första undervisningsår och en LIA-period under sitt andra undervisningsår. Perioderna varierar mellan 10 – 15 veckor per gång, och är på olika nivåer beroende på om det är den studerandes första eller andra LIA.


YH-utbildningar är en eftergymnasial utbildningsform som möter arbetsmarknadens aktuella behov. Representanter från arbetslivet är därför aktiva under hela utbildningstiden gällande utformning, planering och genomförande. Många gånger deltar de också i undervisningen genom att föreläsa, delta i projekt och att erbjuda LIA-platser.


Våra studerande får genom sina LIA-perioder möjlighet att under handledning på ett företag, arbeta i skarpt läge och att vidareutveckla de kunskaper de fått under den teoretiska delen på skolan. Att kombinera LIA med teori, innebär att våra studerande får känna på sin kommande yrkesroll redan under studietiden. Det innebär att de har erfarenhet och kunskap om sitt yrke redan då de tar sin examen.


Många av de företag som tar emot våra studerande på LIA har oftast ett behov av att rekrytera på lång eller kort sikt. För dig som arbetsgivare ger LIA-perioderna möjlighet att känna på hur samarbetet fungerar mellan dig och den studerande inför en eventuell anställning.


Att vara LIA-företag innebär ett ansvar. LIA är en kurs i utbildningen som ska betygssättas och handledaren ska se till att den studerande får uppgifter som motsvarar kursmålens krav. Den studerande ska delta i arbetet och vara med i exempelvis ett arbetslag, ett projekt eller någon annan del av verksamheten som har anknytning till utbildningen.


Den studerande har rätt till inflytande gällande sin LIA, och du som handledare bör vara lyhörd för den studerandes mål och ambitioner. Målet är att det ska bli en meningsfull utveckling för båda parter. Efter genomförd LIA ska du ge underlag till utbildningsanordnaren om den studerandes prestationer inför betygsättningen.

Om du är intresserad av att ta emot någon av våra studerande på LIA är du välkommen att kontakta oss.

 

Yrkeshögskolan Syd

Norra Stationsgatan 9, vån 2

281 48 Hässleholm

0451-26 85 81

kansli@yhs.se

Mer information finns på www.yhs.selänk till annan webbplats

Sidan uppdaterades 2019-04-10 av Helén Clargården

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun