Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samverkan Skola - Arbetsliv

Postadress 

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm


Telefon: 0451-26 86 26

Arbetsmarknad & Kompetensutveckling

Stobygatan 5

Hässleholm


Telefon: 0451-26 85 75


Samordnare utbildning - näringsliv

Therese Möller

 


Telefon: 0451-26 86 26

Skicka meddelande till

Samverkan Skola-Arbetsliv

 • Ingen giltig användare vald.

Dagens elever är framtidens medarbetare.

I Hässleholm satsar vi på samverkan med näringslivet för att kunna erbjuda eleverna olika praktik- och lärlingsformer. Tillsammans tryggar vi kompetensförsörjningen.

Är din arbetsplats/ditt företag intresserat av att samarbeta med oss? Hör av dig - vi vill gärna hitta lösningar tillsammans med er.

Kontakta företagslots Andreas Roxhag,

0451-26 65 28 eller skicka e-post till Andreas.

 

Vi hanterar all vår praktik via samverka.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Praktik/Arbetsplatsförlagt lärande

Det finns olika praktik- och arbetsplatsförlagda läranden under skoltiden. I Hässleholms kommun finns:

 • PRAO för grundskolans elever i åk 8
 • APL för gymnasieskolans elever på yrkesförberedande program
 • APL för studerande på kommunal vuxenutbildning
 • LIA för studerande på yrkeshögskolan
 • Lärlingsakademin för vuxna
 • Vägledningspraktik för arbetssökande


Studiebesök i arbetslivet

Skolorna gör studiebesök på arbetsplatser för att ge eleverna kunskap om vilka yrke som finns, hur samhället är uppbyggt och kunskap om omvärlden.


Företag/arbetsplatser kommer till skolan

Här kommer någon från yrkeslivet till skolan för att prata om sitt yrke och sin arbetsplats. Syftet är samma som vid studiebesök, men kan passa de arbetsplatser som till exempel har farliga miljöer bättre.


Programråd

Alla yrkesprogram på gymnasienivå har programråd, som träffas några gånger per år. I programråden ingår representanter för skolledning, lärare, elever, arbetsplatser och Barn- och utbildningsnämnden.


Vilka fördelar finns det för dig att samverka med skolan?

Genom att berätta om och visa ditt företag/din arbetsplats kan du

 • stärka bilden av ditt företag eller bransch
 • öka möjligheten att rekrytera på kort och lång sikt


Du hjälper samtidigt ungdomar

 • att få ökad kunskap om hur det är i arbetslivet
 • med deras studie- och yrkesval


Sidan uppdaterades 2018-11-12 av Kenneth Englund

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun