Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Tillväxtavdelningen

Stadshuset, Nytorget 1

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00

Tillväxtchef

Stefan Larsson

Telefon: 0451-26 72 25

Destinationsutvecklare

Anna Nordstrand

Telefon: 0451-26 73 06

Skicka meddelande till

Förbättrat NKI betyg i Företagsklimat 2016

Förbättrat betyg i Hässleholms kommun från företagen i mätningen Företagsklimat 2016 när nöjd-kund-index (NKI) ökar till 67.


Förbättrat betyg från företagen i mätningen ”Företagsklimat 2016” - Hässleholms kommun

 

 


Förbättrat betyg från företagen i mätningen ”Företagsklimat 2016”

         

Hässleholm mäter tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting företagens upplevelse av den kommunala tillstånds- och tillsynsutövningen.

Företagens totala bedömning har förbättrats till NKI 67 från tidigare NKI 65 (2015) och vår ursprungliga nivå på NKI 63 (2011).

 

Det är en positiv utveckling och ett resultat av de aktiviteter som Hässleholms kommun gjort för att förbättra företagsklimatet de senaste åren. Målet inom strategiskt näringslivsprogram fram till 2020 är att NKI ska ligga på mellan 66-70. Vi har nu nått den första milstolpen och arbetar vidare för att fortsätta förbättra upplevelsen av kommunens tillstånds- och tillsynsutövning.

 

- Det är givetvis glädjande att företagen upplever att vi förbättrat vårt arbete i myndighetsutövningen. Nu har vi nått ett av de delmål vi satte tillsammans med företagen när vi för några år sedan bestämde ett gemensamt näringslivsprogram. Nu höjer vi ribban och siktar på att bli ännu bättre, säger Mikael Kipowski, tillväxtchef i Hässleholms kommun.

 

Sammanställningen bygger på den löpande mätningen INSIKT som ger svar på hur ett företag upplevt handläggningen i ett eget ärende. Myndighetsområden som mäts är bygglov, brandskydd, miljö & hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och markupplåtelse. Ett område som sticker ut lite extra i den aktuella mätningen är serveringstillstånd. Här är Hässleholms NKI 88, vilket rankas som topp 3 i Sverige.

 

- Det är positivt att vi har gjort framsteg. Något av det viktigaste i alla företagskontakter är just vårt bemötande. Företagen ska känna att vi verkligen försöker hjälpa till, att vi står på tå. De ska inte uppleva att de blir hindrade av kommunen. Vi ska också i möjligaste mån satsa på de lokala företagen, givetvis utan att kringgå det regelverk som finns, säger Pär Palmgren (M), kommunstyrelsens ordförande.

 

Under 2015-2016 har Hässleholm och övriga kommuner inom Skåne Nordost genomfört utbildningen ”Förenkla helt enkelt” med tjänstemän som hanterar företagsfrågor. Detta tillsammans med Hässleholms strategiska näringslivsprogram och kommunfullmäktiges nya mål sätter ett tydligt fokus på att berörda förvaltningar ska arbeta aktivt med att förbättra företagsklimatet.

 

Ett tydligt exempel på kommunens företagsklimatarbete är att det från och med i år lämnas en servicegaranti inom bygglov på färdig handläggning inom fem veckor från det att ett komplett ärende lämnats in. Detta är en halvering i handläggningstid mot tidigare målsättning.

 

 

 

Läs rapporten här...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2017-04-26 av Jimmy Håkansson

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun