Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Tillväxtavdelningen

Stadshuset, Nytorget 1

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00

Tillväxtchef

Stefan Larsson

Telefon: 0451-26 72 25

Destinationsutvecklare

Anna Nordstrand

Telefon: 0451-26 73 06

Skicka meddelande till

Entreprenörsmiljö nystartade företag

Vi skapar plats för entreprenörer! Vi har i en förstudie undersökt möjligheterna till att etablera en ny energirik entreprenörsmiljö på Norra Station och en därtill kopplad affärscoachfunktion i Hässleholms kommun.

Entreprenörsmiljö

Målet är att skapa en ny energirik samlingsplats för främst nystartade och unga företag, men även andra företag som kompletterar branchmix och entreprenörserfarenhet välkomnas.

 

Vi vill här erbjuda företagare en fysisk mötesplats där man lätt och naturligt kan träffa både andra företagare, få inspiration och stöd. Det ska bli samlingsplatsen där man enkelt tar del av företagsnätverk och den dynamik som skapas när företagare träffas och byter erfarenheter. Företag ska även kunna etablera sig i entreprenörsmiljön tillsammans med andra företag. Just nu samanställs förslag till utformning och strategisk väg för att etablera entreprenörsmiljön. 

 

Är du intresserad av att etablera dig i entreprenörsmiljön? Kontakta då Mats Larsson på Norra station.

Affärscoach

Med mål att fånga upp och skapa tillväxtmöjligheter direkt ute i företagen inom målgruppen unga företag (0-4 år från företagsstart) planerar vi att rekrytrera en affärscoach. Personen ska arbeta mycket nära företagen inom målgruppen och ska fungera som en språngbräda för att nå den flora av expertstöd för tillväxt som finns.

 

 

Förstudierapporter

Rapporten om entreprenörsmiljön finner du härPDF (pdf, 3.1 MB) och rapporten om affärscoachfunktion finner du härPDF (pdf, 1.4 MB).

 

 

EU och Hässleholms kommun gör detta möjligt!

För att undersöka behovet och få fram förslag till utformning av Entreprenörsmiljön genomfördes Förstudie Affärscoach och Entreprenör, ett projekt delfinansierat av EU (ERUF).

 

Inför genomförandet söker projektet stöd från Leader LagPH.

Sidan uppdaterades 2017-06-20 av Jimmy Håkansson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun