Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Tillväxtavdelningen

Stadshuset, Nytorget 1

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00

Tillväxtchef

Stefan Larsson

Telefon: 0451-26 72 25

Näringslivsutvecklare

Andreas Roxhag

Telefon: 0451-26 65 28

Skicka meddelande till

Citylyftet

Tillsammans med centrumfastighetsägare och handeln, via Hesslecity, genomför Hässleholms kommun projekt Citylyftet. Målet är att utveckla Hässleholms centrum.

 

Rapporten är klar och Citylyftet fortsätter

 

Reteam centrumanalys

Under hösten 2015 har företaget Reteam analyserat centrums attraktionskraft och förutsättningar att utvecklas. Besökare har intervjuats och stråkanalyser har genomförts. Rapporten presenterades den 24/11 för centrums fastighetsägare och handelsidkare.

 

Reteam slutrapport - sammanfattningPDF (pdf, 1 MB) (1mb)

Reteam slutrapportPDF (pdf, 11.6 MB) (12mb)


 

Från centrumanalys till handlingsplan

Med den kunskap om centrums styrkor och utvecklingsbehov som analysen pekar på övergår arbetet nu till att ta fram och genomföra åtgärder. En styrgrupp från centrums fastighetsägare, handelsidkare och Hässleholms kommun arbetar just nu fram en handlingsplan.

 

 

Övrigt i Hässleholms centrum

Citylyftets ansvar är helheten och attraktionskraften i centrum. Fokus ligger på fastigheter och dess butiker, restauranger och andra målpunkter. Samtidigt sker satsningar kring den yttre miljön i centrum.

 

Under 2016 byggs del av Första Avenyen samt Järnvägsgatan om med mål att bättre koppla ihop resecentrums dagliga 14000 besökare med centrums gågator och torg.  

Sidan uppdaterades 2019-01-08 av Anton Persson

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun