Hässleholms kommun

Hässleholms kommun

Stadshuset

281 80 Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Kontakta

Mark- och exploateringsavdelningen

Besöksadress:

Bokebergsgatan 5, Hässleholm


Postadress:
Hässleholms kommun
Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451‑26 82 53

Köpa mark

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Mark- och exploateringsavdelningen i Hässleholms kommun säljer kommunal mark för etablering av företag.

Köpa mark

För att hitta ledig tomt till din verksamhet gå in på Vakant Lokal- och Markregister.


Mark- och exploateringsavdelningen hanterar försäljning av kommunens industri- och handelsmark. Kommunens kontaktperson är exploateringsingenjör Viktor Bernhardsson.

Skicka ett meddelande till vår kontaktperson här:

Så går det till att köpa mark

Kortfattat ingår följande steg i processen att köpa mark från kommunen:

  • Vi hjälper er att hitta ett lämpligt område för er verksamhet och tar fram en kostnadskalkyl.
  • Ett godtagbart avtalsförslag arbetas fram och undertecknas. Om avstyckning eller fastighetsreglering är nödvändig, skickar vi in en ansökan till lantmäterimyndigheten.
  • Vi skickar en faktura med 30 dagars betalningstid.
  • Ni får en kvittens på er betalning och kan ansöka om lagfart för att registrera att ni är ägare av fastigheten, om lantmäteriförrättning pågår behöver denna avslutas först. Lagfart behöver inte sökas om marken fastighetsregleras till en befintlig fastighet.

Byggnadsskyldighet

För att säkerställa att marken kommunen säljer bebyggs, finns det med ett krav i köpeavtalet på att byggnation måste påbörjas efter en viss tid, vanligen 24 månader; som säkerhet för detta skrivs ett skuldebrev. Om byggnadsskyldigheten inte uppfylls, finns det möjlighet att sälja tillbaka marken till kommunen. Om det inte sker har kommunen rätt att lösa in skuldebrevet.


Detaljplan

Marken som ligger ute till försäljning är i regel detaljplanerad. Det innebär att det redan är fastställt vad och hur man får bygga på tomten. I många fall kan detaljplanen ange en kombination av flera ändamål, till exempel industri och handel.


Här hittar du aktuella detaljplanerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2019-07-08 av Helén Clargården