Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Hässleholms kommun

Stadshuset

281 80 Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Kontakta

Mark- och exploateringsavdelningen

Norra Kringelvägen 42
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 82 53

Köpa mark

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Mark- och exploateringsavdelningen i Hässleholms kommun säljer kommunal mark för etablering av ditt företag.

Köpa mark

För att finna ledig tomt till din verksamhet gå in på Vakant Lokal- och Markregister.

 

Mark- och exploateringsavdelningen hanterar försäljning av kommunens industri- och handelsmark. Kommunens kontaktperson är exploateringsingenjör Erika Svensson.

 Skicka ett meddelande till vår kontaktperson här:

Markköpsprocess

Kortfattat ingår följande steg i processen att köpa mark från kommunen:


  • Vi hjälper er att hitta ett lämpligt område för er verksamhet och tar fram en kostnadskalkyl åt er.
  • Ett godtagbart avtalsförslag arbetas fram och undertecknas. Om avstyckning eller fastighetsreglering är nödvändig skickar vi in en ansökan till lantmäterimyndigheten.
  • Vi skickar ut en faktura med 30 dagars betalningstid.
  • Ni får en kvittens på er betalning och kan ansöka om lagfart för att registrera att ni är ägare av fastigheten, om lantmäteriförrätning pågår behöver denna avslutas först. Lagfart behöver inte sökas om marken fastighetsregleras till en befintlig fastighet.

Byggnadsskyldighet

För att säkerställa att marken kommunen säljer bebyggs finns det med ett krav i köpeavtalet på att byggnation måste påbörjas efter en viss tid, vanligen 24 månader, som säkerhet för detta skrivs ett skuldebrev. Om byggnadsskyldigheten inte uppfylls finns det en möjlighet att sälja tillbaka marken till kommunen, i det fall detta inte sker har kommunen rätt att lösa in skuldebrevet.


Detaljplan

Marken som ligger ute till försäljning är i regel detaljplanerad, detta medför att det redan är fastställt vad och hur man får bygga på tomten. I många fall kan detaljplanen ange en kombination av flera ändamål, till exempel industri och handel.


Här hittar du aktuella detaljplanerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Sidan uppdaterades 2018-01-30 av Annika Birgersson

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube