Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Hässleholms kommun

Stadshuset

281 80 Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Kontakta

Mark- och exploateringsavdelningen

Norra Kringelvägen 42
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 82 53

Hässleholm Nord

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Nytt industriområde med logistikfokus är redo för framtidens etableringar

Med en färdig detaljplan står Hässleholms kommun redo att etablera ett nytt industriområde med möjlig järnvägskoppling. Ambitioner och utbyggnadstakt avgörs av marknadens intresse av etablering i området.

 

Dryport är en möjlighet

Fullt utbyggd kan en "torrhamn" skapas, vilket kort kan beskrivas som en hamn där gods via sjöfart på en kostnadseffektiv plats kopplas till övrig infrastruktur såsom järnväg och lastbil. Kärnan är då en kombiterminal som möjliggör omlastning mellan de olika transportslagen.

 

Efterfrågan styr

Etappvis kan området växa utefter marknadens efterfrågan. Ett första steg, beroende av efterfrågan, kan vara etablering av området som ett nytt industriområde vilket senare kan växa beroende av företagens etableringsbehov.

 

Vill du etablera dig i området eller har andra frågor så vänligen kontakta mark- och exploateringsavdelningen via kommunens växel 0451-267000.

Sidan uppdaterades 2017-01-12 av Malin Torlöf

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube