Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Hässleholms kommun

Stadshuset

281 80 Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Kontakta

Mark- och exploateringsavdelningen

Norra Kringelvägen 42
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 82 53

Mark för verksamheter

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Är du intresserad av att utöka befintlig verksamhet eller nyetablera? I Hässleholms kommun finns goda möjligheter till att hitta passande industrimark till din verksamhet.

För att finna ledig tomt till din verksamhet se vårt Vakant Lokal- och Markregister med tomter från både privata fastighetsägare och Hässleholms kommun.

I takt med att Hässleholms kommun växer ökar också konkurrensen om de mest attraktiva lägena. Därmed behövs riktlinjer som skapar tydliga, transparenta och konkurrensneutrala förutsättningar för de villkor som gäller när kommunen agerar tillsammans med byggherrar/exploatörer både vad avser försäljning av kommunens mark och vid exploatering av privat mark.


Riktlinjerna är vägledande och ska användas som ett verktyg av alla involverade parter d.v.s. tjänstemän, politiker och byggherrar. Avsteg från riktlinjerna får göras av ansvarig nämnd när det krävs för ett ändamålsenligt genomförande av en detaljplan. Se riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal.PDF (pdf, 680.6 kB) 

I dagsläget finns det tillgänglig industrimark i följande tätorter:

  • Hässleholm
  • Bjärnum
  • Hästveda
  • Sösdala
  • Tyringe
  • Vittsjö
  • Vinslöv

Vid försäljning av kommunens industrimark finns det fastställda markpriser. I Hässleholms tätort är priset 100-150 kronor per kvadratmeter. I övriga tätorter är priset 50 kronor per kvadratmeter.

Vad gäller mark avsedd för handel har kommunen för tillfället ingen mark till salu. För att se om det finns några privata aktörer med tillgängliga tomter för handelsändamål besök vårt Vakant Lokal- och Markregister.

Sidan uppdaterades 2017-09-06 av Malin Torlöf

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube