Hässleholms kommun

Hässleholms kommun

Stadshuset

281 80 Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Kontakta

Mark- och exploateringsavdelningen

Besöksadress:

Bokebergsgatan 5, Hässleholm


Postadress:
Hässleholms kommun
Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451‑26 82 53

Intressekoll

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Här publicerar vi material om potentiella exploateringsprojekt, för att se om du som exploatör har intresse för området.

Intresse för att bygga

Intressekollen används som beslutsunderlag i kommunens arbete med exploateringsprojekt.


Intressekollen är inte en markanvisning, och är inte bindande för vare sig dig som exploatör eller för Hässleholms kommun.

Har du frågor om exploateringsprojekten, eller vill ha ytterligare material, kontakta Victor Bernhardsson.

E-post till Victor Bernhardsson.


Intressekoll Mosebacke 38 med flera

Fastigheterna ligger i Tyringe som är kommunens näst största tätort. Här bor cirka 5 500 invånare. Från Tyringe når man enkelt Hässleholm med bil, tåg och cykel.


Området är centralt beläget, bara ett par minuters promenad från järnvägsstationen, kommunala faciliteter och service.


På orten finns populära Tyringe Hockey som samlar bygdens invånare och bjuder på underhållning av hög klass.


Fastigheterna är idag detaljplanelagda för industri och småindustri, men en ny detaljplan håller på att tas fram. I den skapas byggrätter för bostäder, handel och centrum.

Karta över området Mosebacke 38 med flera i Tyringe

Sidan uppdaterades 2019-11-05