Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Hässleholms kommun

Stadshuset

281 80 Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Kontakta

Mark- och exploateringsavdelningen

Norra Kringelvägen 42
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 82 53

Markanvisning

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Genom markanvisningar fördelar Hässleholms kommun mark till olika byggherrar/exploatörer inför bebyggelse av framför allt bostäder.

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att, under en begränsad tid och under givna villkor, förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande. Villkoren för en markanvisning ska regleras i ett markanvisningsavtal. Avtalets exakta struktur och innehåll kan variera beroende på områdets unika förutsättningar.

 

Markanvisningar kan göras både innan eller efter en detaljplan vunnit laga kraft. Om markanvisningen görs innan detaljplanen har vunnit laga kraft, innebär det att byggherren är delaktig i framtagande av detaljplanen och har en aktiv roll i planeringen och utredningsarbetet. En markanvisning som görs efter att en detaljplan har vunnit laga kraft innebär att de flesta förutsättningarna redan är klarlagda och att byggherren enbart behöver följa de gällande bestämmelserna i detaljplanen.

 

Om du är intresserad av att bli anvisad mark för byggnation, så kan du lägga in dina kontaktuppgifter i vårt intressentregister här.öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2017-01-13 av Malin Torlöf

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube