Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Hässleholms kommun

Stadshuset

281 80 Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Kontakta

Mark- och exploateringsavdelningen

Norra Kringelvägen 42
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 82 53

Mark för bostäder

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

I Hässleholms kommun är det Mark- och exploaterings-avdelningen som anvisar kommunal mark för bostäder. Vi skriver även avtal privata fastighetsägare och byggherrar.

Observera att denna sida riktar sig till näringsliv och företag. Om du är privatperson som vill köpa en villatomt för att bygga småhus på, hittar du information om detta på sidan lediga tomter.öppnas i nytt fönster


I takt med att Hässleholms kommun växer ökar också konkurrensen om de mest attraktiva lägena. Därmed behövs riktlinjer som skapar tydliga, transparenta och konkurrens-neutrala förutsättningar för de villkor som gäller när kommunen agerar tillsammans med byggherrar/exploatörer, både vad avser försäljning av kommunens mark och vid exploatering av privat mark.


Riktlinjerna är vägledande och ska användas som ett verktyg av alla involverade parter d.v.s. tjänstemän, politiker och byggherrar. Avsteg från riktlinjerna får göras av ansvarig nämnd när det krävs för ett ändamålsenligt genomförande av en detaljplan.

Vill du veta mer om mark för bostäder, kontakta

Karl Lahtela

0451-26 82 56, eller skicka e-post till Karl


Kristofer Olsson

0451-26 81 63, eller skicka e-post till Kristofer

Sidan uppdaterades 2018-10-01 av Helén Clargården

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun