Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Hässleholms kommun

Stadshuset

281 80 Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Kontakta

Mark- och exploateringsavdelningen

Norra Kringelvägen 42
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 82 53

Bygga eller riva

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Stadsbyggnadskontoret är kommunens och byggnadsnämndens verkställande organ för planering, MBK-verksamhet och uppföljning av all fysisk verksamhet som berör markanvändning och byggandet i kommunen.

Stadsbyggnadskontoret ansvarar även för Lantmäterimyndigheten i Hässleholms kommun.

Sidan uppdaterades 2015-01-19 av Jimmy Håkansson

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun