Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Arbetsmarknad & Kompetensutveckling

Stobygatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 85 75


Tillväxtavdelningen

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 72 25

Yrkeshögskola

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Utbildningar som svarar mot dina behov

Yrkeshögskoleutbildning är en av de viktigaste resurserna för att tillgodose arbetslivet med rätt arbetskraft. Utbildningarna som är specialframtagna tillsammans med representanter för arbetslivet siktar direkt på företagens behov.


Som arbetsgivare har du mycket att vinna på att engagera dig i utbildningarna. Om du som företag satsar din tid i utbildningsinsatsen så får du rätt utbildad personal, nätverk med andra företag i samma bransch och region och en hel del glädje på vägen.


Arbetslivet styr utbildningen


För att säkerställa att våra utbildningar motsvarar de krav som ställs i arbetslivet drivs alla utbildningar i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. Som arbetsgivare kan du vara aktiv i både planering och genomförande av utbildningarna, till exempel genom att sitta med i utbildningens ledningsgrupp, vara föreläsare och erbjuda praktikplats för LiA, Lärande i arbete.


Praktik utgör en stor del av utbildningstiden


En viktig del av de studerandes utbildning är den stora del som består av LiA, lärande i arbete. LiA är ett arbetsplatsförlagt utbildningsmoment med yrkeskunnig handledning. Oftast är en fjärdedel av utbildningen LiA.


Den praktiska yrkesinriktningen förenas därigenom med de fördjupade teoretiska kunskaper utbildningen ger. Ett nära samarbete med branschen skapar dessutom kontakter inför framtiden för såväl studerande som arbetsgivare.


För mer information om hur du som arbetsgivare kan engagera dig eller ta initiativ till nya utbildningar är du mer än välkommen att kontakta oss:


Henric Fröjd, Samordnare

0732 - 49 02 10

henric.frojd@hassleholm.se

 

Madeleine Leth, Samordnare

0732 - 49 02 12

madeleine.leth@hassleholm.se

Sidan uppdaterades 2017-02-14 av Elida Cimic

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube