Hässleholms kommun

Arbetsmarknad & Kompetensutveckling

Stobygatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 85 75

Tillväxtavdelningen

Besöksadress:
Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm

Postadress:
Hässleholms kommun
Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtavdelningen
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451‑26 72 25

Sveriges viktigaste jobb

  • Ingen giltig användare vald.

Välfärdssektorn är en framtidsbransch! Här finns jobben för dig som vill göra skillnad - Sveriges viktigaste jobb.

De kommande åren går cirka 1 000 av kommunens medarbetare i pension. Möjligheterna att få jobb i Hässleholms kommun de närmaste åren är alltså goda, framförallt inom omsorg och skola.

Yrkeskategorier där stora rekryteringsbehov förväntas, är bland annat undersköterskor, vårdbiträden, habiliteringsassistenter, lärare, förskollärare, deltidsbrandmän, bibliotekarier och ingenjörer.


Verksamheten i Hässleholms kommun går till största del ut på att leverera service och välfärd. Medarbetarna är vår viktigaste resurs för att kunna ge en hög servicenivå och en fungerande välfärd till alla invånare i Hässleholms kommun. För att kunna fortsätta att leverera skola, vård och omsorg av bästa kvalitet, arbetar vi ständigt för att utvecklas som arbetsgivare. Vi vill att våra kompetenta medarbetare ska trivas och stanna kvar, samt att fler unga ska söka sig till välfärdsjobben.


Var fjärde anställd i Sverige, ungefär 1,1 miljoner människor, arbetar idag inom välfärdssektorn. Fram till 2019 beräknas 42 000 nya medarbetare om året rekryteras. Detta Rekryteringsbehovet inom välfärdssektorn förväntas fortsatt vara stort, och det beror på stora pensionsavgångar, att det blir fler äldre och fler barn i befolkningen. Ökade behov av välfärdstjänster kräver nytänkande, innovationer och utnyttjande av ny teknik. En spännande framtid väntar!


Se i filmen hur Sveriges kommuner och landsting beskriver varför du som jobbar inom kommunen har Sveriges viktigaste jobb.


Sidan uppdaterades 2020-01-07