Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Arbetsmarknad & Kompetensutveckling

Stobygatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 85 75


 

Tillväxtavdelningen

Besöksadress:
Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm

Postadress:
Hässleholms kommun
Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtavdelningen
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451‑26 72 25

Sveriges viktigaste jobb

  • Ingen giltig användare vald.

Välfärdssektorn är en framtidsbransch! Här finns jobben för dig som vill göra skillnad - Sveriges viktigaste jobb.

Fram till 2020 går cirka 1000 av kommunens medarbetare i pension. Möjligheterna att få jobb i Hässleholms kommun de närmaste åren är alltså goda, framförallt inom omsorg och skola.

Yrkeskategorier där stora rekryteringsbehov förväntas är bland annat undersköterskor, vårdbiträden, habiliteringsassistenter, lärare, förskollärare, deltidsbrandmän, bibliotekarier och ingenjörer.


Verksamheten i Hässleholms kommun går till största del ut på att leverera service och välfärd. Medarbetarna är vår viktigaste resurs för en hög servicenivå och en fungerande välfärd till alla invånare i Hässleholms kommun. För att kunna fortsätta att leverera skola, vård och omsorg av bästa kvalitet arbetar Hässleholms kommun ständigt för att utvecklas som arbetsgivare. Vi vill att våra kompetenta medarbetare ska trivas och stanna kvar samt att fler unga ska söka sig till välfärdsjobben.


Var fjärde anställd i Sverige, ungefär 1,1 miljoner människor, arbetar idag inom välfärdssektorn. Fram till 2019 beräknas 42 000 nya medarbetare om året rekryteras. Detta stora rekryteringsbehov beror på stora pensionsavgångar och att vi blir fler äldre och fler barn i befolkningen. Ökade behov av välfärdstjänster kräver nytänkande, innovationer och utnyttjande av ny teknik. En spännande framtid väntar!

 

Se hur Sveriges kommuner och landsting beskriver varför du som jobbar inom kommunen har Sveriges viktigaste jobb i filmen nedan.


Sidan uppdaterades 2018-12-18 av Helén Clargården

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun