Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakta kommunen:

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Kontakta:

Tillväxtchef

Stefan Larsson

Telefon: 0451-26 72 25

Destinationsutvecklare

Anna Nordstrand

Telefon: 0451-26 73 06

 

Skicka meddelande till

Näringslivsrådet

Hässleholms kommun har en löpande dialog med näringslivet. Detta sker i olika forum och möten med kommunens medborgare och företag.

Ett av våra viktigaste verktyg för att skapa en god dialog är det näringslivsråd som är knutet till kommunen. Näringslivsrådet består av representanter från det lokala näringslivet, främst från de företagsföreningar som finns här. Företagarna, Hessle City, Agerum, Hässleholms företagsgrupp, Nyföretagarcentrum Hässleholm, LRF Kommungrupp, Hässleholms Hantverks- och Industriförening, kommunens näringslivsstab samt kommunens politiska ledning ingår i näringslivsrådet. Syftet är bl.a. att:

  • vara remissinstans för projekt, näringslivsfrågor och andra relevanta ärenden.
  • verka för en aktiv mötesplats i näringslivsfrågor.
  • identifiera strategiska processer som mynnar ut i olika företagspositiva policys. 


Representanter i Näringslivsrådet:

Percy Elofsson - Företagarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Thomas Haraldsson - Företagarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lars Blad - Hässleholms Företagsgrupplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kerstin Johansson - LRF Kommungrupplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tommy Nilsson - HessleCitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inge Svantesson - Hässleholms Hantverks- och Industriföreninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lars-Erik Olsson - Fastighetsägarna Sydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lena Wallentheim - Kommunstyrelsens ordförande

Mats Sturesson - Kommunstyrelsens vice ordförande

Pär Palmgren - Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande


Sidan uppdaterades 2016-01-27 av Jimmy Håkansson

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube