Kontakta kommunen:

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Kontakta:

Tillväxtavdelningen

Besöksadress:

Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm

 

Postadress:
Hässleholms kommun
Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtavdelningen
281 80 Hässleholm

 

Tillväxtchef

Stefan Larsson

Telefon: 0451-26 72 25

Näringslivsutvecklare

Sandra Holm

Telefon: 0451-26 65 23

 

Skicka meddelande till

Näringslivsprogram

Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt näringslivsprogram vars syfte är att bidra till att öka kommunens konkurrens- och attraktionskraft. Näringslivs-

programmet visar kommunens ansvar i utvecklingsfrågor och ska medverka till en ökad professionalism i kommunens näringslivsarbete.

Följande sammanfattar de generella utvecklingsfrågorna för Hässleholm:

  • Näringslivets ökande behov av kvalificerad arbetskraft.
  • Hässleholm behöver fler invånare och en högre utbildningsnivå.
  • Hässleholm är på väg att bli en stor stad med pendlingsavstånd till den vitala Öresundsregionen.


En viktig del i arbetet med att ta fram näringslivsprogrammet, var samarbetet med och förankringen hos interna och externa utvecklingsaktörer. En omvärlds- och nulägesbild stämdes av i möten och workshops, för att engagera många i arbetet.


Processen var omfattande och unik, med ett stort intresse från näringslivet och övriga parter. Totalt deltog över 100 företag med huvudkontor, alternativt filial, i Hässleholms kommun.


Läs mer i dokumentet Strategiskt näringslivsprogramPDF (pdf, 556 kB)

Sidan uppdaterades 2019-05-13