Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakta kommunen:

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Kontakta:

Tillväxtchef

Stefan Larsson

Telefon: 0451-26 72 25

Destinationsutvecklare

Anna Nordstrand

Telefon: 0451-26 73 06

 

Skicka meddelande till

Näringslivsprogram

2012 antog kommunfullmäktige, i samråd med näringslivet, ett strategiskt näringslivsprogram som ska bidra till att öka kommunens konkurrens- och attraktionskraft på lång sikt. Programmet ska även tydliggöra kommunens ansvar i utvecklingsfrågor samt medverka till en ökad professionalism i kommunens näringslivsarbete.

Följande tre punkter sammanfattar de generella utvecklingsfrågorna för Hässleholm:


  • Näringslivets ökande behov av kvalificerad arbetskraft
  • Hässleholm behöver fler invånare och en högre utbildningsnivå
  • Hässleholm står på tröskeln till att bli en stor stad med pendlingsavstånd till den vitala Öresundsregionen


En viktig del i arbetet med det strategiska programmet har varit processen och förankringen hos interna och externa utvecklingsaktörer. En omvärlds- och nulägesbild har därför stämts av i ett antal möten och workshops i syfte att engagera många i arbetet. Processen har varit omfattande och unik och intresset från näringslivet och övriga parter stort. Totalt har över 100 företag med huvudkontor alternativt filial i Hässleholms kommun deltagit.


Läs mer i dokumentet Strategiskt näringslivsprogramPDF (pdf, 556 kB)

Sidan uppdaterades 2016-09-13 av Anton Persson

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube