Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakta kommunen:

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Kontakta:

Tillväxtchef

Stefan Larsson

Telefon: 0451-26 72 25

Näringslivsutvecklare

Andreas Roxhag

Telefon: 0451-26 65 28

 

Skicka meddelande till

Näringslivsprogram

Kommunfullmäktige har, i samråd med näringslivet, antagit ett strategiskt näringslivsprogram som ska bidra till att öka kommunens konkurrens- och attraktionskraft på lång sikt.

Programmet ska även tydliggöra kommunens ansvar i utvecklingsfrågor, samt medverka till en ökad professionalism i kommunens näringslivsarbete.

Följande tre punkter sammanfattar de generella utvecklingsfrågorna för Hässleholm:

  • Näringslivets ökande behov av kvalificerad arbetskraft.
  • Hässleholm behöver fler invånare och en högre utbildningsnivå.
  • Hässleholm står på tröskeln till att bli en stor stad med pendlingsavstånd till den vitala Öresundsregionen.


En viktig del i arbetet med det strategiska programmet var processen och förankringen hos interna och externa utvecklingsaktörer. En omvärlds- och nulägesbild stämdes av i möten och workshops, i syfte att engagera många i arbetet.

 

Processen var omfattande och unik, med ett stort intresse från näringslivet och övriga parter. Totalt deltog över 100 företag med huvudkontor, alternativt filial, i Hässleholms kommun.


Läs mer i dokumentet Strategiskt näringslivsprogramPDF (pdf, 556 kB)

Sidan uppdaterades 2018-10-03 av Helén Clargården

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun