Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakta kommunen:

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Kontakta:

Tillväxtchef

Stefan Larsson

Telefon: 0451-26 72 25

Näringslivsutvecklare

Andreas Roxhag

Telefon: 0451-26 65 28

 

Skicka meddelande till

Historiskt näringsliv

Hässleholms stad växte fram som järnvägsknut utmed södra stambanan under 1860- och 1870-talen på mark som tidigare tillhört Hässleholmsgården. Järnvägen har sedan dess varit betydelsefull för ortens utveckling.

Hässleholms kommun har även en strategisk plats i vägnätet som är väl utbyggt med många större huvudleder.

Hässleholmsgården

Hässleholmsgården Foto: Johan Funke

Hässleholms stad planerades enligt dåtidens stadsplaneideal med avenyer och gator i rutsystem. Samhället fick 1901 köpingsrättigheter och 1914 stadsrättigheter. Antalet invånare uppgick då till runt 3000.

 

Staden utvecklades till en industri-, militär- och skolstad (Hässleholms verkstäder 1889, Hässleholms Tekniska Skola 1914 samt militärregementena P2 och T4).

 

Hässleholms kommun av idag, bildades 1974 i samband med kommunsammanslagningen. Hässleholm blev då den till landytan största kommunen i Skåne med en areal på 1276 km2.


Näringslivet i Hässleholm präglades länge av de traditionella trä- och metallindustrierna. Idag har många andra näringar vuxit fram ur dessa: inredningsföretag, kvalificerad design, småhustillverkning, högteknologisk verkstadsindustri, konstruktion av verktyg och processutrustning och ett stort antal IT-företag. De goda kommunikationerna har gjort att Hässleholm även har flera transport- och logistikföretag.


Vill du prata om dagens näringliv i Hässleholm, är du välkommen att kontakta oss på Tillväxtavdelningen!

 

Tillväxtchef

Stefan Larsson

0451-26 72 25, eller skicka e-post till Stefan

 

Näringslivsutvecklare

Andreas Roxhag

0451-26 65 28, eller skicka e-post till Andreas

Sidan uppdaterades 2018-10-03 av Helén Clargården

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun