Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakta kommunen:

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Kontakta:

Tillväxtchef

Stefan Larsson

Telefon: 0451-26 72 25

Destinationsutvecklare

Anna Nordstrand

Telefon: 0451-26 73 06

 

Skicka meddelande till

Fakta om näringslivet

Hässleholms stad växte fram som järnvägsknut utmed södra stambanan under 1860- och 1870-talen på mark som tidigare tillhört Hässleholmsgården. Järnvägen har fortsatt att vara betydelsefull för ortens utveckling. Hässleholms kommun har också en strategisk plats i vägnätet som är väl utbyggt med många större huvudleder.

Hässleholmsgården

Hässleholmsgården Foto: Johan Funke

Hässleholms stad planerades enligt dåtidens stadsplaneideal med avenyer och gator i rutsystem. Samhället fick 1901 köpingsrättigheter och 1914 stadsrättigheter. Antalet invånare uppgick då till runt 3000. Staden utvecklades till en industri-, militär- och skolstad (Hässleholms verkstäder 1889, Hässleholms Tekniska Skola 1914 samt militärregementena P2 och T4). Hässleholms kommun av idag bildades 1974 i samband med kommunsammanslagningen. Hässleholm blev då den till landytan största kommunen i Skåne med en areal på 1276 km2.


Näringslivet i Hässleholm präglas ännu av de traditionela trä- och metallindustrierna. Många andra näringar har vuxit fram ur dessa: inredningsföretag, kvalificerad design, småhustillverkning, högteknologisk verkstadsindustri, konstruktion av verktyg och processutrustning och ett stort antal IT-företag. De goda kommunikationerna har gjort att Hässleholm även har flera transport- och logistikföretag.


I nedan länksamling finner ni både Näringslivsfakta med statistik kring våra företag samt foldern Hässleholm idag med olika kommunfakta bl.a. om befolkning, arbetsmarknad, kultur m.m.

Sidan uppdaterades 2016-09-14 av Jimmy Håkansson

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer

Navigera vidare:

#printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2")

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube