Hässleholms kommun

Besöksadress

Arbetsmarknadsenheten

Kasernvägen 2, Hässleholm 

 

Postadress

Arbetsmarknadsenheten

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Telefon

0451- 26 70 52


Personal

Kontaktuppgifter till personalen


Rapporter och utredningar

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Här hittar du rapporter och utredningar som har med Arbetsmarknadsenhetens verksamhet att göra.

Lägesrapport från Arbetsmarknadsenheten 2018-11-15PDF (pdf, 582.2 kB)

Arbetsmarknadsenhetens rapport över läget på arbetsmarknaden och Hässleholms arbetsmarknadsverksamhet.


BEA-utredning 2018-11-15PDF (pdf, 316 kB)

Arbetsmarknadsenhetens utredning kring fördelar och nackdelar med en möjlig överföring av personalansvaret för alla kommunens anställningar på BEA-avtalet till Arbetsmarknadsenheten.

 

Utvärdering Samverkan utan gränser 2014-10-27PDF (pdf, 1.3 MB)

Samhällsekonomisk utvärdering av Arbetsmarknadsenhetens ESF-projekt "Samverkan utan gränser", genomförd av extern utvärderare.

 

Sidan uppdaterades 2019-06-18