Hässleholms kommun

Med anledning av kriget i Ukraina

Här har vi samlat information om hur Hässleholms kommun jobbar med beredskap och för att ta emot flyktingar. Här finns också information för dig som har frågor om vart du kan vända dig om du vill hjälpa till, och hur du kan hantera oro och stress. Vi uppdaterar sidan löpande.

Information in other language

You can translate this page to other languages via Google translate or Microsoft Web Translator.

Google Translate Länk till annan webbplats.

Microsoft Web Translator Länk till annan webbplats.

Information till asylsökande och nyanlända

Du hittar information som vänder sig direkt till den som är asylsökande på den här sidan:

Information till asylsökande och nyanländ

Det här gör Hässleholms kommun

Hässleholms kommun följer noga utvecklingen i Ukraina och säkerhetsläget i omvärlden. Vi samverkar med andra myndigheter och kommuner för att kunna möta och hantera eventuella behov i framtiden.

Så jobbar vi med beredskap

Vi arbetar med att stärka vår förmåga inom det civila försvaret. Det handlar om att öka tempot i det arbete som redan pågår för att ha en god beredskap inom bland annat värme- och elförsörjning, livsmedel, dricksvatten, drivmedel, kommunikation, och skyddsrum. Syftet är att skydda dig som kommuninvånare, och att säkerställa att samhällsviktig verksamhet kan fungera även om förutsättningarna skulle förändras.

Så jobbar Hässleholms kommun under en kris

Så hjälper vi flyktingar från Ukraina

Hässleholms kommun arbetar för att det ska bli så bra och säkert som möjligt för de flyktingar från Ukraina som kommer till vår kommun. Kommunen har i uppdrag att erbjuda boende till 49 flyktingar.

Det är Migrationsverket som är första kontakt för den som söker asyl i Sverige. På Migrationsverkets webbplats kan du läsa om vad som gäller för personer som söker sig till Sverige med anledning av kriget i Ukraina.

Migrationsverket Länk till annan webbplats.

För dig som vill hjälpa till

Länsstyrelsen Skåne har samlat frågor och svar för dig som vill hjälpa till på olika sätt. Det handlar till exempel om vad du ska tänka på om du tar emot flyktingar i ditt hem och vilken ersättning flyktingar kan få från Migrationsverket.

Frågor och svar för dig som vill hjälpa personer på flykt från Ukraina Länk till annan webbplats.

Aktuellt om läget i Ukraina från svenska myndigheter

Håll dig uppdaterad om läget just nu via krisinformation:
Krisinformation.se om läget i Ukraina Länk till annan webbplats.

Så bidrar du till en god beredskap, enligt myndigheten för samhllsskydd och beredskap :
Tips från MSB om hur du kan bidra till en god beredskap Länk till annan webbplats.

Skyddsrum i Hässleholms kommun

MSB listar de skyddsrum som finns i vår kommun.

MSBs karta över skyddsrum Länk till annan webbplats.

Så pratar du med barn om situationen i Ukraina

Många barn och unga kan vara oroliga över situationen i Ukraina. Försvarsmakten och BRIS ger råd om hur du bemöter oro hos barn.

Så pratar du med barn om läget i omvärlden Länk till annan webbplats.


Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: