Hässleholms kommun

Kristeam och krishantering

Om en större olycka eller katastrof inträffar i kommunen, eller om kommuninvånare är inblandade i olyckor utanför kommunen, finns ett nätverk av personer som kan träda in och stötta de drabbade och deras anhöriga.

Information från kommunen

Om Hässleholms kommuns digitala kanaler inte fungerar på grund av till exempel ett längre strömavbrott, använder vi andra kanaler för att nå dig som medborgare. Det kan vara via informationstavlor i matbutiker, bibliotek, skolor och andra centrala platser i kommunens orter. Du kan också få information via särskilda trygghetspunkter, som kommunen öppnar upp beroende på behovet och vilket läge som råder. Trygghetspunkterna är de olika församlingshemmen i vår kommun.

Radio P4 fungerar som beredskapskanal och hjälper till att förmedla information från kommunen och andra myndigheter vid kriser och eller allvarliga störningar.

POSOM

POSOM är en förkortning av psykiskt och socialt omhändertagande.
Den centrala ledningsgruppen för POSOM i kommunen har beredskap för egna insatser vid större olyckor, och hjälper till med utbildnings- och inspirationsdagar för lokala krisgrupper.

Ledningsgruppen för POSOM:

  • Kallas in av kommunens krisledningsnämnd, krisledningsstab, socialchefen eller räddningsledaren vid räddningstjänsten
  • Träder i funktion vid större olyckor och katastrofer som sker i kommunen eller där många kommuninvånare är inblandade.
  • Ordnar samlingsplatser, mat, transporter med mera för drabbade och anhöriga.
  • Hjälper till med information till anhöriga och vid kontakter med massmedia.
  • Kallar in ytterligare resurser från olika organisationer vid behov.
  • Tar hänsyn till tystnadsplikt vid insatserna.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: