Hässleholms kommun

Varning för högt vattenstånd

Här kan du följa kommunens arbete för att hantera situationen med höga vattenflöden i kommunen, och vad du ska tänka på om du bor i närheten. Framöver uppdaterar vi informationen om det sker en förändring.

Uppdaterad: 22 februari 14.33

Information, frågor och svar

För dig som bor vid det översvämmade området runt Finjasjön och inte kan få ditt avfall hämtat har Hässleholm miljö satt ut tillfälliga sopkärl vid Björkvikens parkering.

 

Läs mer på Hässleholm Miljös webbplats Länk till annan webbplats.

Du som bor i området kan duscha och gå på toaletten på Hässleholmsgården i de offentliga omklädningsrummen bredvid vandrarhemmet.

 

Öppettider 6.00-22.00

Hovdalavägen 303

 

För mer information kontakta kontaktcenter

Kommunen har varit i kontakt med Postnord och gett dem dispens för att kunna köra på avstängda vägar, till exempel Hovdalavägen.

 

Kontakta Postnord om du inte kan få din post utdelad. Det finns möjlighet att hämta ut din post på utlämningställen.

 

Kontakta Postnords kundtjänst Länk till annan webbplats.

Du som bor i Hässleholms kommun kan köpa sandsäckar till ett självkostnadspris om 10 kr per säck hos räddningstjänsten i Hässleholm. Kommunen tillhandahåller sand som finns på parkeringen vid Björkvikens badplats. Sanden fylls på vid behov.

 

Om du bedömer att det är risk att du får in vatten i din fastighet kan det vara bra att köpa en pump för att kunna pumpa ut vattnet. Räddningstjänsten har ett begränsat antal pumpar att låna ut. Du kan låna en pump i tre dygn. Från och med det fjärde dygnet är hyran från 600 kronor + moms per dygn och pump.

 

Vi har tyvärr inte möjlighet att sälja sandsäckar eller låna ut pumpar till enskilda invånare i andra kommuner, eftersom vi måste prioritera samhällsviktiga funktioner och invånare i Hässleholms kommun.

 

Säckar och pumpar finns på brandstationen, Kommendörsgatan 2 i Hässleholm. Det går bra att besöka dem alla tider på dygnet. Det är endast vid larm som de inte kan lämna ut säckar och pumpar. Gå in via huvudentrén och ring på porttelefonen så kommer personal och möter upp.

I dagsläget går det inte att säga exakt när gatorna i det drabbade området går att öppna igen. Vår nuvarande bedömning är att de kommer vara påverkade till åtminstone slutet av Mars.

 

Kommunen har vägarna under bevakning för att kunna öppna upp dem så fort vi bedömer att det är möjligt.

 

Vi städar och röjer upp på gatorna efterhand som vattnet sjunker undan.

Som fastighetsägare har man ett stort eget ansvar att vidta de skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder inom sin egen fastighet som behövs för att skydda sin egendom och fastighet. Det är också fastighetsägarens ansvar att försäkra sig om att man har rätt att utföra åtgärderna och söka de nödvändiga tillstånd och bygglov som kan behövas.

 

Det är viktigt att du som fastighetsägare även tittar på hur skyddsåtgärderna du vill vidta kan påverka fastigheterna runtomkring din. Om åtgärden du vill vidta riskerar att påverka andra fastigheter negativt så kan kommunen inte bevilja den.

 

Genom att vidta en skyddsåtgärd tar man också på sig ett ansvar för hur den påverkar fastigheterna runtomkring. Om du är osäker kan det därför vara bättre att avstå att vidta åtgärden.

Kommunens ansvar i en sådan översvämningssituation som vi befinner oss i nu är i första hand att skydda samhällsviktiga funktioner och infrastruktur.

 

Vi har behövt stänga av vissa kommunala gator, vägar, gatubelysning med mera som vi har bedömt utgör en risk för skador eller inte går att färdas på. Som boende i området får man använda gatorna för att ta sig till och från sin fastighet men det sker på egen risk.

Exempel på åtgärder som kommunen gör och har gjort:

 • Uppmanar personer att inte röra sig i området.
 • Lämnar ut sand till sandsäckar.
 • Lånar ut pumpar till boende genom räddningstjänsten.
 • Är i kontakt med omsorgstagare.
 • Stängt drabbade vägar, sänkt hastigheten på vissa vägar, förstärkt vägar.
 • Byggt och förstärkt vallar, stängt av gatubelysning för att undvika kortslutning.

Kommunens fokus är att säkra samhällsviktiga funktioner så som reningsverket, vägar och annan infrastruktur.


Det finns inte avloppsvatten i dagvattenbrunnarna, det är separerade system. Det vatten som kommer ner i dagvattenbrunnarna är regnvatten och eller smältvatten.

 

Kommer det upp vatten ur dagvattenbrunnarna betyder det att det är fullt i systemet. Det går inte att göra något åt dagvattenbrunnar som svämmar över. Att sätta igen en dagvattenbrunn skulle innebära att vattnet istället kommer ut någon annanstans.

Den 9 februari klockan 15:54 utfärdade SMHI en orange varning för översvämning vid Almaån och Finjasjön. Varningen kom efter att kommunen varit i kontakt med SMHI och de uppdaterat sin modell.

 

Det är alltså inte större risk för översvämningar runt Finjasjön från och med den 9 februari än det tidigare varit, utan varningen reflekterar hur läget sett ut sedan den 29 januari.

Undvik översvämmade områden

Räddningstjänsten och tekniska förvaltningen uppmanar boende och besökare att undvika de översvämmade områdena.

Undvik att köra i området och undvik att gå i vattenmassor eftersom du inte kan se vad som finns under vattnet och kan skada dig.

I vissa fall har kommunen stängt av elen till belysningen. Tänk då på att det kan vara extra mörkt i de områdena.

Trafik och gator i de drabbade områdena

Kör inte i områden med hög vattennivå. Det finns risk att fastna i vattnet och det kan försvåra för räddningstjänsten vid en eventuell utryckning.

Med anledning av läget är vissa vägar avstängda.

Kommunala vägar som är avstängda, servicemeddelande Länk till annan webbplats.

Vattennivån i Finjasjön

Mätningen av vattennivån i Finjasjön uppdateras kontinuerligt, som regel en gång per timme.

Här kan du se aktuell vattennivå i Finjasjön Länk till annan webbplats.

Här kan du se aktuell vattennivå i Finjasjön (mobilversion) Länk till annan webbplats.

Evenuell nederbörd kan komma att påverka vattennivån i Finjasjön.

Följ väderprognosen för Hässleholm på SMHI.se Länk till annan webbplats.

Allvarligt läge vid Finjasjön en tid framöver

Situationen vid Finjasjön med de mycket höga vattennivåerna är allvarlig. Hässleholms kommun, Hässleholm Miljö och räddningstjänsten har förberett sig för en långvarig arbetsinsats.

För dig som bor i det drabbade området

Som fastighetsägare har du ansvar att försöka skydda din egendom vid översvämning.

 • Kontakta ditt försäkringsbolag för information och stöd och råd.
 • Om du behöver lämna ditt hem för natten: Finns det någon du kan sova hos? Om du behöver bo på vandrarhem eller hotell, prata med ditt försäkringsbolag om de täcker kostnaden.
 • Om du inte redan har gjort praktiska förberedelser, gör det nu.
  Så förbereder du dig inför översvämning

Bilder från översvämningarna

Vid Björkviken har den höga vattennivån har gjort att hela stranden inklusive lekplatsen har hamnat under vatten.

Vid Hovdala forsar Hovdalaån fram och slottet har fått tillbaka vattnet i vallgraven.

Det är mycket vatten i Almaå vid Laxbro och ån har svämmat över mellan Laxbro och Fjärlöv.

Den gamla stenbron i Gumlösa har varit torrlagd sedan 1952 när åfåran drogs om. Nu har det höga vattenståndet gjort att bron har återfått sin forna glans.

Det är mycket vatten vid Finjasjöns utlopp till Almaå. Fågeltornet Slingra dig ligger långt ut i vattnet och Mölleröds slottsruin har fått lite vatten i vallgraven.

Foto: Magnus Lindstrand

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: