Hässleholms kommun

SÖK

Hässleholms kommun har beviljats medel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden via Tillväxtverket för att driva projektet Stödstruktur för Ökad Konkurrenskraft (SÖK).

Stödstruktur för Ökad Konkurrenskraft

I Hässleholms kommun är sysselsättning och produktivitet lägre än i kommuner på den västra sidan av Skåne. Företagen har svag kännedom om aktiviteter, stöd och erbjudanden. Tillväxtviljan bland företagen i kommunen är hög vilket identifierades i den ESF-finansierade förstudien "Stärkt utvecklingskraft". Företagarnas utmaningar och behov för att nå sina tillväxtmål är bland annat kunskap i marknad och försäljning, kompetensutveckling och finansiering.

Projektmålet är att utveckla en lokal stöd- och rådgivningshubb som ska förse företag och företagare med en plattform med riktade kompetenshöjande aktiviteter. Målgruppen är lokala
företagare och anställda i enmans-, och mikroföretag inom alla branscher.

Projektet kommer genomföra aktiviteter kopplat till affärsutveckling: marknad och försäljning, kompetensförsörjning, gemensamt ambassadörskap, finansiering samt hållbarhet. Förändring i projektet ska leda till ökad kapitalanskaffning, affärsutvecklingskunskap, kännedom, nyttjande och närvaro från aktörer i det skånska främjarsystemet.

Aktiviteterna genomförs i Business Class, Norra stationsgatan 8A och marknadsförs i näringslivsavdelningens kanaler (nyhetsbrev, sociala medier, maillistor).

Projektet löper mellan 2 januari 2023 och 31 december 2025.

Medfinansieras av Europeiska Unionen

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: