Hässleholms kommun

Klimatsäker tillväxt vid Hässleholm C

Klimatsäker tillväxt vid Hässleholm C är en klimatförstudie med fokus på områdena ekologiskt hållbar vattenhantering, energianvändning och återbruk i stadsdelen Västra centrum vid Hässleholms C.

Ska verka för klimatneutralitet

Målet är att tillsammans med markägare, näringsliv och lärosäten identifiera förutsättningarna för kreativa, klimatsäkra lösningar och forma gemensamma mål för hållbar stadsplanering i Västra centrum. Det ska ske genom bland annat kunskapshöjande föredragningar, intervjuer och workshops med samarbetspartners och intressenter.

Frågorna som förstudien söker svar på är bland annat:

  • Vilka kunskaper, metoder och goda exempel finns kring ekosystemtjänster som rening av vatten, koldioxidbindning, hälsa och biologisk mångfald och hur kan de appliceras i Västra centrum?
  • Vad behövs för att få i gång klimatsäker byggnation i Hässleholm?
  • Hur skapar vi en gemensam kunskapsplattform så att vi drar åt samma håll, hjälps åt, för att uppnå klimatsäker tillväxt vid Hässleholm C och i framtida utvecklingsområden?

Västra centrum i fokus

Förstudiens målgrupper är bland annat företag och fastighetsägare som vill etablera sig i stadsdelen Västra centrum samt företag inom byggnadsteknik, byggnadsmaterial och klimatsäkra lösningar. Även lärosäten ska involveras för att komma med input på hur vi kan arbeta förebyggande med klimatförändringar.

Projektperiod: 2022-10-01 till 2023-06-30

Finansiering: 400 000 kr från Europeiska Regionala tvecklingsfonden

400 000 kr från Hässleholms kommun i form av arbetstid

Logotyp

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: