Hässleholms kommun

Hållbar transport och logistik

Hässleholms kommun har beviljats pengar till att genomföra en förstudie om hållbar transport och logistik. Förstudien finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket.

Mål och syfte

Det huvudsakliga målet med förstudien är att den ska kunna frambringa ett underlag som ska kunna ligga tillgrund för ett eventuellt framtida genomförandeprojekt. Målgrupper och mottagare av resultatet är i första hand beslutsfattare, tjänstepersoner inom Hässleholms kommun och Skåne nordost samt lokala och regionala näringsföreträdare. Den sekundära målgruppen är lokala företag inom transport och logistiksektorn som deltar i intervjuerna som i ett senare steg blir målgruppen för ett potentiellt genomförandeprojekt.

Genomförande

Förstudien inkluderar en omvärldsanalys av logistik- och transportsektorns omvärld och förutsättningar (nationella, regionala och lokala) samt en kartläggning av utvecklingsbehov och kompetensförsörjning hos lokala företag som verkar inom logistik- och transportbranschen.

Övrig information

Projektperiod 230102 – 230930

Förstudien finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket.

Kontaktperson

Sandra Holm, Näringslivsutvecklare

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: