Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Omval i Falun

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Med anledning av omval till kommunfullmäktige i Falun erbjuder Hässleholms kommun förtidsröstning torsdagen den 28 mars och torsdagen 4 april klockan 13-18 i Stadshuset.

Bakgrund till omval

Valprövningsnämnden har beslutat att omval till kommunfullmäktige i Falun ska genomföras eftersom en postsäck med förtidsröster inte nått valnämnden i tid.

Valprövningsnämnden har gjort bedömningen att de försent inkomna rösterna sannolikt påverkat mandatfördelningen i kommunen och därför måste valet göras om.


Förtidsröstning

Enligt vallagen ska samtliga kommuner i Sverige erbjuda möjlighet till förtidsröstning, men kommunerna får själva bestämma i vilken omfattning.
Valnämnden i Hässleholm har beslutat att erbjuda förtidsröstning under två dagar.

Torsdagen den 28 mars och torsdagen den 4 april, klockan 13-18 i Stadshuset Hässleholm.


Vem har rösträtt?

Om du är folkbokförda i Faluns kommun får du rösta,

valmyndigheten kommer att skicka ett röstkort till den adress där du är folkbokförd.

 

Kontakt

Vid eventuella frågor kontakta valsamordnare Rasmus Nordin på telefon 0451-26 60 16.


Sidan uppdaterades 2019-02-26 av Kerstin Andersson

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun