Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kallelse med handlingar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelse 2020-11-25.

Protokoll 2020

Tidigare års protokoll

Sidan uppdaterades 2020-11-19