Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Dialogresan gick till vackra Vittsjö

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2017-09-12 av Magnus Lindstrand

Vittsjö blev andra stoppet på kommunens dialogresa. Ett sextiotal medborgare tog chansen att bland annat diskutera räddningsvärnets framtid och behovet av säkrare trafiklösningar för oskyddade trafikanter.

Tillgänglighets- och trygghetsvandring i Vittsjö

Vandring längs den tungt trafikerade väg 117.

Trafiksituationen i fokus på vandringen

Dialogmötet i Vittsjö inleddes med en tillgänglighets- och trygghetsvandring där deltagarna fick uppleva allt ifrån trafikbruset längs med väg 117 till fågelsången på Blåbärsstigen vid Vittsjön. 

Många medborgare uttryckte oro för trafiksituationen.

– Det passerar ett stort antal fordon genom orten varje dag, varav många tungt lastade, och vi Vittsjöbor önskar säkrare övergångar för gående och cyklister.

Vandring

Teknisk chef Mats Svensson och gatuchef Stefan Alvedal lovade att framföra Vittsjöbornas önskemål om bättre linjemarkering och belysning till Trafikverket.

Information följt av dialog

Väl på plats i Medborgarhuset fick deltagarna information om kommunens framtidsplanering, ortens befolkningsutveckling, fibersatsningen, regler för bygglovsbefriade åtgärder, solceller och räddningsvärnet. Därefter var det dags för medborgarna att besöka de olika montrarna för att föra en dialog med förtroendevalda och tjänstemän kring sina hjärtefrågor.

Dialogmötet i Vittsjö - samtal pågår

Kartorna var till hjälp vid diskussioner om bevarande, förtätning och utveckling av befintlig mark i Vittsjö.

Kommunens fibersamordnare, Pernilla Rydmark, fick svara på en lång rad frågor från intresserade medborgare.

Kommunens fibersamordnare, Pernilla Rydmark, fick svara på en lång rad frågor från intresserade medborgare.

 Medborgarnas idéer och förbättringsförslag

  • Tätare tågtrafik, framför allt på helgerna
  • Lekplats vid Gåsadammen eller vid Marknadsplatsen
  • Utegym
  • Cykelväg mellan Vittsjö och Emmaljunga
  • Musikfest
  • Belysning och jämnare underlag på Blåbärsstigen

Medborgarlöfte

Under mötet framfördes önskemål om en cykelpump vid tågstationen och pumpen är nu på plats!

Navigera vidare:

#printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L3child $menuClassLv3 "3") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2")

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun