Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Regler för sekretess

Vissa handlingar inom kommunen kan vara helt eller delvis sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Sekretessbelagda uppgifter får inte lämnas ut.

Om sekretess

Vilka uppgifter som omfattas av sekretess framgår av lag, framförallt offentlighets- och sekretesslagen. Syftet med sekretessen är bland annat att skydda människor i ärenden som till exempel rör socialtjänsten. Det är kommunen som utifrån lagen avgör vilka uppgifter som ska sekretessbeläggas.


Om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det inte sekretessbelagt om inte lagen medger det.


Om kommunen inte vill lämna ut en handling, för att den är sekretessbelagd, har du alltid rätt att få ett skriftligt beslut som kan överklagas. Hur man gör för att överklaga framgår av beslutet.

Sidan uppdaterades