Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Du som medborgare har rätt till insyn i kommunens verksamhet. 

Insyn i verksamheten

Offentlighetsprincipen är en av hörnpelarna i ett demokratiskt samhälle och innebär att myndigheternas verksamhet ska vara öppen för insyn i så stor utsträckning som det är möjligt. Det betyder också att du som medborgare har rätt att ta del av de beslut som fattas i kommunen och att ta del av de handlingar i kommunen som är offentliga handlingar, utan att förklara varför.


Om du inte är nöjd med ett beslut som tagits av kommunen kan du överklaga det.

Sidan uppdaterades