Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hästveda servicekontor

Besöksadress

Karlavägen 4

Hästveda

Telefon: 0451-26 73 95


Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningskontoret

Hästveda servicekontor
281 80 Hässleholm

 

Skicka meddelande till

Politisk referensgrupp för Hästveda

  • Ingen giltig användare vald.

Till stöd i sitt arbete har servicekontoret en politisk referensgrupp. Representanterna i gruppen utses av Kommunstyrelsen, och beslutet tas utifrån såväl valresultat som den aktuella politikers lokala anknytning.

När referensgruppen sammanträder lämnar servicekontoret över information om den senaste tidens händelser i Hästveda. Det handlar ofta om vilka utmaningar det finns för tillfället, men det kommer även in förslag och idéer på hur Hästveda kan utvecklas i positiv riktning. Referensgruppen diskuterar och beslutar sedan hur man bäst kan arbeta med frågorna.


Ett viktigt syfte med referensgruppen är att göra avståndet mellan väljare och politiker kortare. Har du därför något som du tycker kan vara en uppgift för våra folkvalda - hör gärna av dig till servicekontoret! Vilka som för tillfället ingår i referensgruppen, och vilka övriga arbetsuppgifter referensgruppens politiska representanter har, kan du läsa mer om på denna sidalänk till annan webbplats.


Sidan uppdaterades 2015-03-23 av Kjerstin Jonsson

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube