Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hästveda servicekontor

Besöksadress

Karlavägen 4

Hästveda

Telefon: 0451-26 73 95


Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningskontoret

Hästveda servicekontor
281 80 Hässleholm

 

Skicka meddelande till

Medborgardialogens struktur

  • Ingen giltig användare vald.

Vår medborgardialog har delats in i två delar, en som omfattar placeringen av lekplatsen och en som gäller lekplatsens utformning.

Medborgardialog Hästveda

Placering

Målgrupp: alla Hästvedabor.

Metod: omröstning.

Tillvägagångssätt: digitalt verktyg, röstblanketter, byavandring och ett digitalt projekt för klasserna F-3 vid Hästveda skola.

 

Utifrån ett antal kriterier har tekniska förvaltningen valt ut tre lämpliga placeringsalternativ för lekplatsen som ska byggas. Genom en omröstning får Hästvedaborna välja ett av alternativen.

Omröstningen sker på två olika sätt. De som vill kan logga in i ett digitalt verktyg och lägga sin röst där, eller så kan man välja att använda sig av en pappersblankett som lämnas in på Hästveda servicekontor. Det digitala verktyget kommer att öppnas för allmänheten den 21 maj, och stängs sedan ner den 2 juni kl. 15.00, då omröstningen avslutas.

 

Den 21 maj bjuds alla invånare i Hästveda med på en byavandring tillsammans med kommunala politiker och tjänstemän. Under byavandringen besöks de tre placeringsalternativen och det kommer finnas

möjlighet att logga in i det digitala dialogverktyget.

 

Lågstadiet (F-3) vid Hästveda skola kommer använda sig av en variant av det digitala dialogverktyget inom skolans pedagogiska verksamhet. Varje elev får möjlighet att lägga sin röst på ett av placeringsalternativen, eleven kommer kunna motivera sitt val och kan även lämna ett förslag till namn på den nya lekplatsen.

 

Utformning

Målgrupp: barn i förskoleålder

Metod: visualiserad framställning (teckningar, modellarbete).

Tillvägagångssätt: Barnens arbete ställs ut på Hästveda servicekontor. Deras synpunkter sammanställs och överlämnas ansvariga på tekniska förvaltningen, som gör en bedömning av hur åsikterna på bästa sätt kan beaktas i utformningsarbetet.

 

Under hela våren har barn vid Hästhovens förskola och förskolan Änglabus i Hästveda arbetat med

medborgardialogen på olika sätt. Barnen har besökt de olika placeringsalternativen, de har pratat om vad en bra lekplats kan vara och de har skapat utifrån detta. Barn har ofta många spännande tankar och resonemang. Kanske kommer de på något viktigt som vi vuxna inte har tänkt på?

Barnens arbete ställs ut på Hästveda servicekontor mellan

21 maj och 18 juni. Barnens synpunkter sammanställs och överlämnas ansvariga på tekniska förvaltningen, som gör en bedömning av hur synpunkterna på bästa sätt kan beaktas i utformningsarbetet.

Sidan uppdaterades 2016-05-26 av Kjerstin Jonsson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube