Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hästveda servicekontor

Besöksadress

Karlavägen 4

Hästveda

Telefon: 0451-26 73 95


Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningskontoret

Hästveda servicekontor
281 80 Hässleholm

 

Skicka meddelande till

Medborgardialog Hästveda

  • Ingen giltig användare vald.

I samband med byggandet av ny lekplats i Hästveda bjöd den politiska referensgruppen för Hästveda servicekontor in alla i byn till en medborgardialog under våren 2016. Invånarna har bl.a. fått rösta om lekplatsens placering, och nu är resultatet klart. Titta i vänstermenyn!

Lekplats Hästveda

Detta är den information vi gick ut med inledningsvis:

 

Medborgardialog är inget nytt påfund. Samtal mellan kommunens politiker och medborgare pågår ständigt. Som medborgare är det dock inte alltid lätt att komma i kontakt med kommunens beslutsfattare, och då kan en medborgardialog vara till hjälp. En strukturerad dialogprocess har till syfte att korta ner avståndet mellan medborgare och kommunens tjänstemän och politiker.

 

En medborgardialog kan se ut på många olika sätt. För lekplatsen i Hästveda har det valts en enkel variant.

Målgruppen är alla som bor i Hästvedaområdet och möjligheten att påverka är stor, i och med att beslutet för placeringen av den nya lekplatsen lämnas över till Hästvedaborna.

 

Extra ansträngningar har gjorts för att försöka involvera ortens barn i processen, eftersom barns synpunkter generellt inte efterfrågas i samband med plan- och utvecklingsarbete. Men ett beslut om att bygga ny lekplats påverkar såklart denna grupp mer än någon annan.

 

Förhoppningen är att så många som möjligt av invånarna i Hästveda väljer att använda sig av chansen att påverka var lekplatsen ska ligga. Vi hoppas också att den dialog vi nu genomför upplevs som givande och meningsfull för alla involverade, så att den kan inspirera till fler medborgardialoger framöver.

 

Gå till vänstermenyn här på sidan för att läsa mer om vår medborgardialog!

Sidan uppdaterades 2016-06-07 av Kjerstin Jonsson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube