Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Medborgarundersökning

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Under hösten 2016 har Statistiska Centralbyrån på
uppdrag av Hässleholms kommun genomfört en medborgarundersökning bland 1 200 invånare
i åldern 18-84 år. 40 procent av de tillfrågade har valt att besvara enkäten om kommunens verksamhet, medborgarens möjlighet till inflytande och kommunens
attraktivitet.

Tudelad bild av kommunen 

Precis som i tidigare års medborgarundersökningar är de svarande nöjda med kommunens kommunikations‑

möjligheter, tillgången till utbildning, det kommersiella utbudet och tillgången till parker, grönområden och natur.
Samtidigt visar undersökningen att betygen inom frågeområdet bostäder har försämrats. Över 48 procent av de tillfrågade är missnöjda med bostadsutbudet och kommunalråden Lena Wallentheim, Mats Sturesson och Pär Palmgren är överens om att kommunen måste göra fler insatser för att öka bostadsbyggandet.

 

Det finns stora skillnader i omdömena om kommunen som en plats att bo och leva på beroende på bostadsort, kön och ålder. 27 procent av de tillfrågade kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen samtidigt som
31 procent avråder. Boende i Hässleholms stad ger högre betyg överlag.


Medborgarna är mest nöjda med vatten-och avloppshanteringen

Även kommunens verksamheter har bedömts och högst betyg får vatten- och avloppshanteringen följt av räddningstjänsten och kulturverksamheten. Respondenterna är även nöjda med renhållningen och sophämtningen, skolverksamheten, miljöarbetet samt kommunens idrotts- och motionsanläggningar. Undersökningen visar dock att betyget för äldreomsorgen har försämrats och att skillnaderna i synen på äldreomsorgen har ökat. Brukarna själva är nöjda med äldreomsorgen, vilket även framgår av Socialstyrelsens brukarundersökningar.


Fortsatt lågt förtroende för den kommunala beslutsprocessen

Precis som vid tidigare års mätningar är det frågeområdena påverkan och förtroende som fått lägst betyg.
Nöjd-Inflytande-Index är endast 27 av 100.


– Det tar tid att återupprätta medborgarnas förtroende och jag är övertygad om att vi måste göra det enklare för invånarna att vara med och påverka kommunens utveckling, säger Lena Wallentheim. 


Sidan uppdaterades 2018-10-19